Strona nie istnieje
RSS

Przepraszamy, strona o podanym adresie nie istnieje.


Wprowadzony adres jest nieprawidłowy.


Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9