RSS
13.11.2007 | Aktualności | Rząd (2005-2007) | źródło: PAP

MSWiA ws. elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje o uruchomieniu kampanii informacyjnej mającej na celu przybliżenie obywatelom idei elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP, to główne przedsięwzięcie przewidziane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007–2010. Rezultatem projektu będzie uruchomienie platformy, na której instytucje publiczne udostępnią usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie. Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela i przedsiębiorstw, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej oraz rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie.

Departament Informatyzacji MSWiA odpowiedzialny za wdrożenie i realizację projektu ePUAP zamówił utworzenie systemu identyfikacji wizualnej mającej na celu uzyskanie spójnego wizerunku prowadzonego przedsięwzięcia. Dzięki prowadzonym zadaniom ePUAP posiada m.in. nowe logo, paletę kolorów firmowych oraz wytyczne dla dokumentów elektronicznych.

Projekt ePUAP dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowite nakłady na realizację wynoszą około 26 mln zł, z czego kwota około 19 mln zł podlega dofinansowaniu ze środków unijnych.

Na podstawie umowy, którą MSWiA podpisało na „Wykonanie systemu informatycznego ePUAP - elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej” termin realizacji projektu wyznaczony był na koniec czerwca 2007 roku.

Wszelkie informacje dotyczące projektu elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP znajdą Państwo na stronie www.epuap.mswia.gov.pl serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym projektem!

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9