RSS
15.11.2007 | Aktualności | Rząd (2005-2007) | źródło: PAP

Ministrowie środowiska dyskutują o ochronie Bałtyku

Ministrowie środowiska państw nadbałtyckich mają przyjąć w czwartek w Krakowie Bałtycki Plan Działań. Wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek wyraził przekonanie, że porozumienie to pozwoli w ciągu następnych lat radykalnie poprawić czystość wód Bałtyku.

„Wierzę w to porozumienie” - zaznaczył Jędrysek podczas przemówienia inaugurującego konferencję ministerialną. Jego zdaniem, współpraca państw nadbałtyckich, mająca na celu ograniczenie zanieczyszczeń oraz naprawę szkód wyrządzonych środowisku morskiemu, powinna się koncentrować na kilku priorytetowych obszarach.

Wśród nich jest m.in. redukcja zanieczyszczeń Bałtyku powodowanych przez przemysł i rolnictwo, zabezpieczenie i utylizacja substancji niebezpiecznych znajdujących się na dnie akwenu, użytkowanie bezpiecznych i czystych środków transportu morskiego oraz ochrona różnorodności przyrodniczej tego akwenu.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, przemawiając podczas otwarcia konferencji, zwrócił uwagę, że Kraków nieprzypadkowo stał się gospodarzem spotkania.

Miasto to, wpisane przed laty na listę tzw. gorących punktów - największych trucicieli Bałtyku, dzięki poczynionym w ostatnich latach wielomilionowym inwestycjom w komunalnej oczyszczalni ścieków Płaszów II, stało się pierwszą polską metropolią, która oczyszcza niemal wszystkie swoje ścieki. „Przedsięwzięcia te pozwolą skreślić nasze miasto z niechlubnej listy trucicieli Bałtyku” - podkreślił Majchrowski.

W krakowskiej konferencji uczestniczą ministrowie i przedstawiciele ministerstw środowiska Polski, Finlandii, Danii, Szwecji, Estonii i Łotwy, a także przedstawiciele Niemiec, Rosji oraz Komisarz UE ds. Środowiska.

Bałtycki Plan Działań (HELCOM) ma na celu zdecydowane ograniczenie zanieczyszczeń w Morzu Bałtyckim oraz przywrócenie dobrego stanu ekologicznego do roku 2021.

Prace nad stworzeniem Bałtyckiego Planu Działań trwały od 2005 roku. Zainicjowała je Komisja Helsińska, odpowiedzialna za „Konwencję o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego”, podpisaną w 1974 roku przez wszystkie kraje Morza Bałtyckiego i w 1992 roku przez nowo powstałe państwa nadbałtyckie oraz Unię Europejską.

Komisja uznała, że najważniejsze dla ochrony środowiska morskiego Bałtyku są: zapobieganie eutrofizacji (nadmiernemu wzrostowi substancji odżywczych, co prowadzi do nienaturalnego zakwitania glonów), ograniczenie dopływu substancji niebezpiecznych, zapewnienie przyjaznego dla środowiska transportu morskiego i ochrona bioróżnorodności. Cele te stały się podstawą do opracowania Bałtyckiego Planu Działań.

Krakowskiej konferencji towarzyszyła demonstracja aktywistów Greenpeace. Spuszczając się na linach z dachu hotelu, w którym odbywa się spotkanie, rozwinęli banner z napisem „Polluted & Overfished. Welcome to the Baltic Sea” - „Zanieczyszczone i przełowione. Witamy nad Morzem Bałtyckim”.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Prawo i Sprawiedliwość nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Komentarze (2):

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu