RSS
22.08.2001 | Aktualności | Sejm | źródło: PAP

Tybet dla chińczyków, laptopy dla bibliotekarzy

Kluby UW, SKL i PiS opowiadają się za przyjęciem deklaracji „solidarności Sejmu RP z narodem tybetańskim”. AWS chce, aby projekt wrócił do komisji; SLD wstrzyma się od głosu, a PSL twierdzi, że „nie może” go poprzeć.

W tej sytuacji projekt wrócił do komisji.

„Sejm wolnej Polski będzie kontynuował zabiegi na arenie międzynarodowej o wykonanie wszystkich rezolucji ONZ dotyczących sytuacji w Tybecie, w tym rezolucji z 1959 r., z 1961 r. oraz z 1965 r., gdzie wyraźnie uznano prawo narodu tybetańskiego do samostanowienia, a komunistyczne Chiny wezwano do zaprzestania praktyk pozbawiających naród tybetański podstawowych praw człowieka i wolności” - głosi najbardziej kontrowersyjny fragment projektu deklaracji.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9