RSS
14.08.2001 | Aktualności | Sejm

Klub Parlamentarny PiS wydał oświadczenie

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wzywa Rząd do ukrócenia praktyki „przecieków prasowych” i zaprezentowania na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP informacji o stanie finansów publicznych oraz założeń do projektu budżetu państwa na rok 2002.

Przedstawiony przez media plan cięć budżetowych jest naszym zdaniem chaotyczny, niespójny i mało wiarygodny, szczególnie po stronie dochodów. Jako podstawowe źródło dochodów wskazany jest wzrost podatków pośrednich (VAT), a oszczędności wstrzymanie waloryzacji rent i emerytur oraz wynagrodzeń w sferze budżetowej.

Z taką logiką konstrukcji budżetu Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość nie może się zgodzić.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość proponuje, aby do czasu oddalenia się groźby kryzysu finansowego zmniejszyć proporcjonalnie do deficytu budżetowego:

  • pensje osób z tzw. „R”-ki, w tym posłów i senatorów
  • finansowanie partii politycznych z budżetu państwa,
  • a także zlikwidować rady nadzorcze w jednoosobowych spółkach skarbu państwa
Zdajemy sobie sprawę, iż wyżej wymienione propozycję mają przede wszystkim charakter symboliczny. Dlatego proponujemy również:
  • przyjęcie wieloletniego planu obniżenia wydatków na administrację publiczną, w tym także samorządową, co najmniej o 3 proc. rocznie,
  • likwidację większości funduszy celowych oraz agencji rządowych takich jak np. Agencja Mienia Wojskowego, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • poddanie kontroli państwowej pozostałych funduszy i agencji poprzez wprowadzenie konieczności uchwalania ich budżetów przez parlament.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu