RSS
24.07.2001 | Aktualności | Sejm

Prawo i Sprawiedliwość za nowelizacją prawa karnego

Dziś w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektów zmian w kodeksach: karnym, postępowania karnego i karnym wykonawczym. Nowelizacja została przygotowana przez zespół pod kierunkiem przewodniczącego komitetu Prawo i Sprawiedliwość, Lecha Kaczyńskiego, w czasie kiedy pełnił on urząd ministra sprawiedliwości. W debacie wziął udział przewodniczący Przymierza Prawicy, Kazimierz Michał Ujazdowski.

Zdaniem Lecha Kaczyńskiego zmiany w prawie karnym popiera 90 proc. społeczeństwa. Nowelizowany kodeks karny z 1997 określił jako „wykwit myśli liberalnej”, której praktyczne zastosowanie dało „opłakane rezultaty”.

Obecny kształt odpowiedzialności karnej m.in. za zabójstwo, gwałt, ciężkie pobicie, rabunek, wymuszenie rozbójnicze, groźby karalne jest taki, że nie tylko „utrudnia niezmiernie zwalczania przestępczości, ale dodatkowo jeszcze narusza elementarne poczucie sprawiedliwości”. Jako przykład podał, że za pobicie ze skutkiem śmiertelnym i za kradzież z włamaniem grozi obecnie dokładnie taka sama kara.

„Sejm pod sam koniec kadencji ma okazję zmiany tego stanu rzeczy” - mówił Kaczyński. Uchwalenie nowelizacji prawa karnego to - według niego - ostatnie wyzwanie stojące przed obecnym parlamentem i powinno być problemem ponadpolitycznym.

Kazimierz Michał Ujazdowski wzywał w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wszystkie siły parlamentarne do uchwalenia nowelizacji bez żadnych złagodzeń. „Odchodzimy od liberalnej i pobłażliwej wobec świata przestępczego polityki karnej i od fałszywej ideologii resocjalizacyjnej” - mówił Ujazdowski o nowelizacji.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9