RSS
19.07.2001 | Aktualności | Sejm

Klub Parlamentarny PiS wobec nowelizacji budżetu

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości opowiedzieli się za przesłaniem do komisji rządowego projektu zmiany ustawy budżetowej. Występujący w imieniu klubu poseł Jarosław Kaczyński zastrzegł jednak, iż projekt „ma zasadniczą wadę - nie ma w nim planu oszczędności”. Podkreślił, że PiS nie będzie się godzić na oszczędności dotyczące wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa państwa, oświaty, nauki i kultury.

Jarosław Kaczyński powiedział również, że „uporządkowanie państwa, także w sferze finansów publicznych, którego brak jest najgłębszą przyczyną obecnego kryzysu, powinno objąć także likwidację uprzywilejowanej pozycji banków w Polsce”.

„Pozycja banku narodowego, Rady Polityki Pieniężnej, zakazy konstytucyjne dotyczące finansowania deficytu budżetowego - to wszystko razem stawia banki w sytuacji uprzywilejowanej, a polityka niezwykle wysokiego oprocentowania kredytów, choć miewa niekiedy inne uzasadnienia, jest niczym innym jak polityką wyjątkowo bezwzględnej realizacji interesów tej części polskich instytucji gospodarczych, które nie potrafiły zachować swojego narodowego charakteru” - dodał Kaczyński.

Podkreślił, że zlikwidowanie takiego stanu rzeczy jest jedną z części programu PiS.

Lider Przymierza Prawicy, Kazimierz M. Ujazdowski dodał, że PiS oczekuje, iż cięcia budżetowe nie będą dotyczyć bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. „Cięcia nie mogą też dotyczyć inwestycji w kapitał ludzki - edukacji i kultury” - powiedział Ujazdowski.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu