RSS
10.07.2001 | Listy i sprostowania | Sejm

List w sprawie blokowania ustaw antykorupcyjnych

Szanowny Pan
Maciej Płażyński
Marszałek Sejmu RP

W nawiązaniu do rozmowy z 4 lipca br. ponownie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zwracam się z apelem do Pana Marszałka o kontynuowanie prac parlamentarnych nad projektami: nowelizacją ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora autorstwa Wiesława Walendziaka oraz ustawą o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne autorstwa Ludwika Dorna.

Sprawozdanie komisji /druk nr 2820/ zawierające nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora od 10 maja oczekuje na drugie czytanie. Regulacja ta wprowadza ujawnianie deklaracji majątkowych posłów i senatorów. Ostatnie wydarzenia związane z majątkami osób publicznych dobitnie świadczą o konieczności wprowadzenia tej regulacji w życie. Istnieje obawa, że brak drugiego czytania na najbliższym posiedzeniu Sejmu uniemożliwi uchwalenie tej ustawy w bieżącej kadencji Parlamentu.

Drugie i trzecie czytanie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne powinno zostać zaplanowane na następne posiedzenie Sejmu. Komisja sejmowa dokończy do tego czasu prace nad tym projektem.

Ufam, że Sejm pracujący pod Pana kierunkiem zakończy swoja kadencję uregulowaniami antykorupcyjnymi dotyczącymi również tych, którzy w Polsce prawo stanowią, a ogólne deklaracje na temat walki z korupcją zostaną zamienione na ustawy umożliwiające realną walkę z patologią korupcji.

Przewodniczący Klubu
/-/ Kazimierz Marcinkiewicz

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu