RSS
06.07.2001 | Aktualności | Sejm

Prawo i Sprawiedliwość dla rodziców

Oświadczenie

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość wyraża protest przeciwko odrzuceniu przez Sejm, w większości głosami SLD i PSL rozwiązań umacniających pozycję rad rodziców w polskim systemie oświatowym.

Decyzja Sejmu utrzymuje niebezpieczną fikcję. Prawa rodziców zapisane w Konstytucji, ustawach i innych przepisach są bowiem zupełnie martwe.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość będzie kontynuował starania mające na celu uznanie ustawowej gwarancji zbiorowych praw rodziców.

Przewodniczący Klubu
/-/ Kazimierz Marcinkiewicz

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9