RSS
19.09.2009 | Aktualności | Forum Młodych PiS

Krajowy Zjazd Forum Młodych PiS

W siedzibie partii PiS odbył się dwudniowy Krajowy Zjazd Forum Młodych PiS, w którym wzięło udział blisko 200 reprezentantów Klubów Młodych FM PiS z całej Polski oraz zaproszeni goście.

Ogólnopolską dyskusję o sytuacji polskiej młodzieży, a także roli Forum Młodych w kształtowaniu współczesności i przyszłości rozpoczął Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość dr Jarosław Kaczyński. Swoje wystąpienia mieli także kolejno założyciel FM PiS poseł Maks Kraczkowski, Przewodnicząca FM PiS Patrycja Chmiel, minister dr Grażyna Gęsicka, poseł dr Zbigniew Girzyński oraz wiceprezes partii PiS eurodeputowany Zbigniew Ziobro.

Uczestnicy Zjazdu wzięli także udział w wykładzie senatora prof. zw. dra hab. Adama Massalskiego pt.: „XIX-wieczne źródła powstania negatywnego postrzegania Rosjan przez Polaków” oraz w wykładzie posła dra Zbigniewa Girzyńskiego pt.: „Śpiący rycerz. Przyczynek do nowej polityki historycznej” a także w panelu dyskusyjnym pt.: „Rola młodych w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-politycznej” z udziałem posłów PiS: Mariusza Błaszczaka, Jana Dziedziczaka, dra Zbigniewa Girzyńskiego oraz Arkadiusza Mularczyka.

Zjazd spełnił oczekiwania jego uczestników nie tylko w obszarze merytorycznym i naukowym ale także integracyjnym. W opiniach podkreślano również możliwość dzielenia się spostrzeżeniami zarówno podczas oficjalnej dyskusji o priorytetach i kierunkach działania FM PiS jak i w rozmowach zakulisowych.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu