RSS
22.10.2009 | Aktualności | Forum Młodych PiS

Jak SLD chce wyrzucić pieniądze łodzian w błoto

Na pasażu Schillera w Łodzi o godz. 12:30 odbył się happening FM PiS „Referendum w sprawie odwołania prezydenta Kropiwnickiego, czyli jak SLD chce wyrzucić pieniądze łodzian w błoto”.

Członkowie Forum przedstawili obecna sytuację, na którą składa się fakt, iż łódzkie SLD zebrało wymaganą ilość 60 tys. podpisów, aby rozpisać referendum w sprawie odwołania obecnego prezydenta miasta przed upływem kadencji. SLD chce odwołania prezydenta, który podczas swoich rządów zrobił zdecydowanie więcej niż wszyscy prezydenci SLD, którzy rządzili Łodzią.

Młodzieżówka Prawa i Sprawiedliwości postanowiła zilustrować swoje argumenty „Mamy dwie oddzielne wystawy, pierwsza składała się z usypanego gruzowiska kilku cegieł i prezentuje obraz Łodzi jaki pozostawili prezydenci SLD w latach 1998–2002 (kolejno: Tadeusz Matusiak, Krzysztof Panas, Krzysztof Jagiełło), druga natomiast składa się z wykresów statystycznych dotyczących rozwoju naszego miasta min; spadku bezrobocia w latach 2002–2009 oraz zdjęcia wyremontowanej infrastruktury. W dalszej części happeningu podkreślona została skrajna nieodpowiedzialność SLD. Happening zakończył Piotr Cieplucha argumentując iż:

  • Fundusze wydane z kasy miejskiej na przedwczesne referendum są poważnym obciążeniem dla Łodzi, szczególnie w czasach kryzysu gospodarczego.
  • Referendum jest nie potrzebne, ponieważ kadencja Jerzego Kropiwnickiego będzie skrócona jedynie o kilka miesięcy, ze względu na zbliżające się wybory samorządowe.
  • Jest to element kampanii wyborczej SLD, za którą płacą wszyscy Łodzianie.
  • Rządy w mieście na okres 6 miesięcy obejmie komisarz, przyczyni się to do destabilizacji sytuacji politycznej w Łodzi.
  • Łodzianie w ciągu 1 roku będą brali udział w wyborach 3 razy
  • Dariusz Joński, koordynator akcji i największy propagandzista w Łodzi, z powodu braku pieniędzy, chce zabrać każdemu mieszkańcowi naszego miasta ponad 10 zł.
    396 x137x7
    (liczba Obwodowych KW) x (przeciętne wynagrodzenie członka KW) x 7 członkowie komisji. A to tylko część kosztów….

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu