RSS
10.05.2010 | Aktualności | Okręg Krosno

Alicja Zając kandydatem PiS w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu nr 21 Krosno

Alicja Maria Zając kandydatem PiS w wyborach uzupełniających do Senatu RP w okręgu nr 21 krośnieńsko – przemyskim. Jej kandydaturę w wyborach poparła rekordowa ilość mieszkańców Podkarpacia.

Około 17 tysięcy osób podpisało się na listach poparcia w związku ze startem Alicji Zając w uzupełniających wyborach do Senatu RP w okręgu nr 21 krośnieńsko-przemyskim. Prawie 10 tysięcy głosów pochodziło z terenu Powiatu Jasielskiego. Do rejestracji kandydata wymagane jest poparcie 3 tysięcy osób.

Kandydatka PiS wczoraj (10 maja br.) wraz ze sztabem wyborczym zgłosiła się do Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie. Formalnie kandydatura Alicji Zając została zarejestrowana przez OKW w dniu dzisiejszym (11 maja br.).

Zając Alicja Maria urodziła się 26 czerwca 1953 r. we Wrocławiu. Od 1954 r. mieszka w Jaśle. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (1968–1972). Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim (1972–1977). Ukończyła go ze stopniem magistra biologii. Pracowała zawodowo na różnych stanowiskach w służbach ochrony środowiska w województwach: rzeszowskim, krośnieńskim i podkarpackim (1977–1995).

W latach 1996–2001 była ekspertem w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Aktywnie działa w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. W latach 2001–2005 pełniła funkcję prezesa Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle. Jako jedyny reprezentant Podkarpacia zasiadała w Krajowej Radzie Reprezentantów PCK. Od października 2005 r. jest prezesem Podkarpackiego Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie.

Reaktywowała pierwsze w czasach powojennych bale charytatywne w Jaśle (1998, 1999, 2000, 2002, 2004 i 2006).

Alicja Zając jest członkiem NSZZ „Solidarność”. Należała do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. Przez dwie kadencje pełniła funkcję przewodniczącej Krajowego Sądu Zjednoczenia.
W 2006 r. kandydowała w wyborach samorządowych z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Została wybrana radną Rady Powiatu Jasielskiego, pełni funkcję przewodniczącej Rady Powiatu. Jest członkiem Komisji Społecznej i Komisji Rozwoju i Promocji Powiatu. Przewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Alicja Zając jest odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Honorową PCK III i II Stopnia, Srebrną Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wojciech Piękoś

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu