RSS
15.05.2010 | Aktualności | Forum Młodych PiS

„Młodzi konserwatyści w Pradze”

W dniach 15-16 maja w Pradze odbyło się spotkanie inicjujące powstanie grupy Młodych Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (Young European Conservatives and Reformists).

Polska była reprezentowana przez sekretarza międzynarodowego Forum Młodych PiS- Jacka Miketę oraz Artura Domaszk z FM. Na spotkanie przybyli młodzi ludzie z partii, które są członkami Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Gospodarzem spotkania był Jaroslav Kepka z Młodych Konserwatystów Republiki Czeskiej (Mladí Konzervativci). Podczas spotkania poruszono kwestie związane ze statutem oraz Deklaracją Praską. Dokumenty te zostaną przyjęte w głosowaniu na następnym spotkaniu przez przedstawicieli wszystkich państw reprezentowanych w EKR. Jacek Miketa z Forum Młodych PiS mówił m.in. o konieczności sformułowania punktu Deklaracji Praskiej odnoszącego się do polityki wobec państw wschodnich. Podkreślał istotę współpracy z młodzieżą państw wschodnich.

W spotkaniu wziął udział wiceprzewodniczący frakcji EKR- Jan Zahradil oraz eurodeputowany Oldřich Vlasák. Utworzenie Młodych Europejskich Konserwatystów i Reformatorów jest szansą na poznanie innych kultur, wymianę doświadczeń w działalności społeczno-politycznej oraz na większe zaangażowanie młodych ludzi w politykę europejską. Grupa Młodych EKR połączy młodych ludzi dla których naczelne są wartości konserwatywne i tradycja.

Jacek Miketa przekazał wszystkim uczestnikom spotkania materiały promujące Polskę i PiS. Na ręce Jaroslava Kepki z MK przekazał album fotograficzny - Patriotyzm, Solidarność, Nowoczesność.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9