RSS
21.05.2011 | Aktualności | Forum Młodych PiS | źródło: PAP

Zjazd Forum Młodych PiS przeciw bezrobociu

Zjazd szefów Forum Młodych PiS wezwał w sobotę rząd do walki z bezrobociem wśród absolwentów i zaprotestował przeciwko łamaniu konstytucji i praw człowieka, z czym - zdaniem młodzieżówki PiS - mamy obecnie do czynienia w Polsce.

„Donald Tusk pobił rekord świata w ściemnianiu” - powiedział szef Forum Młodych PiS Marcin Mastalerek, otwierając obrady zjazdu, który jest poświęcony głównie dyskusji nad aktualizowanym programem PiS skierowanym wobec młodych ludzi. W spotkaniu, którego gościem honorowym był szef PiS Jarosław Kaczyński, uczestniczyło ponad 200 powiatowych szefów młodzieżówki PiS.

„W kampanii wyborczej Donald Tusk obiecał, że jak tylko wygra wybory, wkrótce Polacy zaczną wracać z emigracji, bo praca tu będzie się opłacać. Obietnice te, jak wiele innych, okazały się pustymi obietnicami. Bezrobocie wśród osób do 25. roku życia wynosi 23 proc.” - napisano w uchwale przyjętej przez zjazd.

„Wzywamy premiera Tuska i rząd, którym kieruje, do rzeczywistego zajęcia się problemem bezrobocia wśród młodych. Nie interesują nas propagandowe wojny premiera z kibicami. Nie obchodzi nas, kto z celebrytów znajdzie się na listach wyborczych Platformy Obywatelskiej. Nasza sytuacja nie jest zależna od tego, kogo z innych ugrupowań za posadę rządową lub inne korzyści uda się przyciągnąć Donaldowi Tuskowi do PO. To nie są nasze problemy i zmartwienia. Naszymi problemami jest brak pracy, brak perspektyw” - czytamy w uchwale.

Zdaniem Forum Młodych PiS „brak realnych i skutecznych działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia wśród młodych spowoduje, że wielu z nich znajdzie się wkrótce w obszarze zainteresowania pana Bartosza Arłukowicza - pełnomocnika premiera ds. koordynacji współpracy organizacji pozarządowych i administracji w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.

W drugiej uchwale FM PiS wyraziło sprzeciw wobec „łamania konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich”.

„W ostatnich dniach jesteśmy świadkami swoistych igrzysk urządzanych społeczeństwu. Władza, która nie potrafi rozwiązać problemów ekonomicznych, urządza kampanie propagandowe mające za zadanie odwrócić uwagę społeczną od realnych problemów” - czytamy w uchwale.

„Pod pretekstem walki z chuliganami stadionowymi łamane jest konstytucyjne prawo do wyrażania poglądów. Nie mamy wątpliwości, że akcja ta ma charakter czysto propagandowy, tak jak poprzednie krucjaty Donalda Tuska np. przeciw pedofilom, dopalaczom, jednorękim bandytom i służy odwracaniu uwagi opinii publicznej od porażek rządu. Kampanie oparte na podobnych mechanizmach znamy z historii PRL” - podkreślają autorzy uchwały.

Nawiązali oni też m.in. do rewizji w mieszkaniu autora serwisu internetowego Antykomor.pl i wprowadzonego przez Grzegorza Schetynę zakazu organizowania w gmachu Sejmu wystaw o treści politycznej.

Zaapelowali do „wszystkich organizacji, które w nazwie, w celach mają za zadanie ochronę praw i wolności obywatelskich o zajęcie stanowiska” w tych sprawach.

FM PiS opowiedziało się za przywróceniem kategorii chuligaństwa w kodeksie karnym. „Powinno to dotyczyć wszelkich, nie tylko stadionowych, zachowań” - podkreślili w uchwale.

Zobacz pełną treść uchwał

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9