RSS
02.08.2012 | Aktualności | Senat

Senator PiS za większą anonimowością danych w nowym SIO

Poprawki, zmierzające do większej niż przewiduje to nowelizacja ustawy o nowym SIO anonimowości danych o uczniach - zbieranych w Systemie Informacji Oświatowej - złożył w czwartek senator Kazimierz Wiatr.

Zgodnie z nimi nadal wszystkie indywidualne dane o uczniach zgromadzone w lokalnych szkolnych, bazach danych SIO, nadal byłyby identyfikowane numerami PESEL uczniów, jednak przekazywane dalej - do centralnej bazy danych SIO – byłyby już tylko jako dane liczbowe.

Oznacza to, że do centralnej bazy danych nie byłaby przekazywana informacja, np. jakich języków obcych uczy się dany uczeń, lecz informacja ilu uczniów w danej szkole uczy się języka angielskiego.

„Cieszymy się wolnością i demokracją od 20 lat, co pewien czas pojawia się jednak problem ograniczenia swobód obywatelskich. Wtedy powstają pytania: czy jest to na pewno konieczne i w jakim stopniu można ograniczyć swobody, czy to ograniczenie jest proporcjonalne do korzyści wynikających z tego ograniczenia” - powiedział PAP Wiatr.

Zaznaczył, że choć zapisy zawarte w nowelizacji ustawy o nowym SIO idą w dobrym kierunku, to są one niewystarczające.

Według Wiatra, w nowym SIO w bazie centralnej ma być zbieranych zbyt dużo danych indywidualnych o uczniach, podczas gdy wystarczą dane zbiorcze. Senator PiS zauważył także, że nie ma systemów informatycznych, które były by 100 proc. bezpieczne, a zawsze mogą znaleźć się różne firmy i instytucje, dla których dane indywidualne o uczniach mogą być bardzo interesujące i użyteczne.

JS/PAP

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9