RSS
15.12.2012 | Aktualności | Forum Młodych PiS

Radosław Fogiel z FM PiS pierwszym wiceprzewodniczącym Europejskich Młodych Konserwatystów

Na odbywającym się w czeskiej Pradze Kongresie Europejskich Młodych Konserwatystów - EMK (European Young Conservatives - EYC) wybrano nowe władze organizacji.

Nowym przewodniczącym EMK (EYC) został Tim Dier reprezentujący organizację młodzieżową brytyjskiej Partii Konserwatywnej, pierwszym wiceprzewodniczącym został Radosław Fogiel z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Stanowisko sekretarza generalnego objął przedstawiciel młodzieżówki czeskiej ODS.

Wybór Radosława Fogla na funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego to duży sukces całego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, potwierdzający, że jesteśmy filarem EMK. Gratuluję nowym władzom EMK. Cieszę się, że współpraca młodzieżowych organizacji konserwatywnych umacnia się i zacieśnia - powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Mastalerek, przewodniczący Forum Młodych PiS.

Nowy wiceprzewodniczący EMK (EYC) Radosław Fogiel, zadeklarował, że Europejscy Młodzi Konserwatyści są i będą aktywnym uczestnikiem debat dotyczących przyszłości Europy. Łączy nas to, że opowiadamy się za Europą solidarnych, wolnych i równych narodów. Unia Europejska potrzebuje więcej demokracji i poszanowania praw i tradycji narodowych, a mniej biurokracji i drobiazgowych regulacji prawnych.

W skład EMK (EYC) wchodzi 16 organizacji młodzieżowych z europejskich partii konserwatywnych, w tym m.in.. młodzieżówki brytyjskiej Partii Konserwatywnej, czeskiej partii ODS, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości, białoruskiego Frontu Narodowego, a także młodzieżowe organizacje konserwatywne z Danii, Belgii, Portugalii, Łotwy, Luksemburga, Islandii.

Kongres  zdecydował o przyjęciu do EMK (EYC) dwóch nowych organizacji konserwatywnych z Gruzji oraz Włoch - powiedział Mariusz Chłopik - jeden z delegatów FM PiS na Kongres.

Biorący udział w kongresie warszawski radny PiS Paweł Szefernaker poinformował, że podczas Kongresu poruszano temat problemu imigracji i swobodnego przepływu obywateli w ramach Unii Europejskiej. Zwrócono również uwagę na potrzebę powrotu do chrześcijańskich korzeni, które legły u podstaw powstania Wspólnot Europejskich.

Poprzedni zjazd EMK (EYC) odbył się w maju w Warszawie. We wrześniu członkowie organizacji zrzeszonych w ramach EMK (EYC) brali udział w debatach dotyczących wartości konserwatywnych, które odbyły się w Oksfordzie.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9