RSS
18.07.2013 | Aktualności | Sejm

PiS do rządu: nie wchodźmy do strefy euro i unii bankowej

Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak zaapelował do rządu, aby Polska nie wchodziła do strefy euro i do unii bankowej. „Powinniśmy stać na gruncie suwerenności gospodarczej Polski” - przekonywał.

„Apelujemy, żeby Polska nie wchodziła do strefy euro; apelujemy, żeby Polska nie wchodziła do takich instytucji, jak unia bankowa. Przestrzegamy - Komisja Europejska poprzez unię bankową chce ograniczyć suwerenność gospodarek państw członkowskich, w kierunku który jest nieakceptowany dla Polski” - powiedział Błaszczak w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie.

Komisja Europejska zaproponowała w zeszłym tygodniu nowe zasady likwidacji banków. Powstałaby rada ds. likwidacji banków złożona z przedstawicieli KE, EBC i krajowych władz odpowiedzialnych za likwidację banków. Rada przygotowywałaby plany dotyczące likwidacji konkretnego banku, ale ostateczną decyzję podejmowałaby KE. Drugim elementem systemu ma być finansowany ze składek banków wspólny fundusz ds. likwidacji opiewający na 55 mld euro.

Uporządkowana likwidacja banków ma być drugim etapem unii bankowej, po wspólnym nadzorze Europejskiego Banku Centralnego (EBC), który ruszy w drugim półroczu 2014 roku. Nadzorem tym będą objęte banki ze strefy euro oraz z krajów spoza eurolandu, które przyłączą się do nadzoru. Polska nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego przystąpienia.

„Komisja Europejska zaproponowała jednolity mechanizm restrukturyzacji i likwidacji banków na użytek unii bankowej. To rozwiązania, które dotyczą bezpośrednio strefy euro. Polska na szczęście nie jest w strefie euro, a postulat PiS jest taki, żeby Polska nie wchodziła do eurostrefy, która ma olbrzymie wewnętrzne kłopoty” - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Jak zauważył, unia bankowa jest jednak otwarta dla państw spoza strefy euro. „Rozwiązania, które proponuje Komisja Europejska dotyczące unii bankowej, są niebezpieczne dla Polski” - przekonuje szef klubu PiS.

„Dwie trzecie banków działających na terytorium Polski jest własnością obcą, przy kryzysie, który rozpoczął się od spraw bankowych, grozi nam, że oszczędności zgromadzone w bankach działających na terytorium naszego kraju po prostu przepadną. Groźba jest zupełnie realna. Powinniśmy stać na gruncie suwerenności gospodarczej Polski, powinniśmy zrobić wszystko, żeby Polska nie wchodziła do strefy euro” - podkreślił Mariusz Błaszczak. (...)

JS/PAP

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9