RSS
05.03.2014 | Aktualności | Senat

PiS: niech MEN określi warunki, jakie musi spełnić bezpłatny podręcznik

Możliwość wydania przez MEN rozporządzenia określającego warunki jakie muszą spełniać bezpłatne podręczniki dla uczniów - zawiera poprawka zgłoszona w środę przez senatorów PiS do nowelizacji otwierającej MEN drogę do przygotowania bezpłatnych podręczników dla najmłodszych uczniów.

Poprawkę podczas debaty zgłosił senator PiS Kazimierz Wiatr, który mimo zastrzeżeń, określił nowelizację ustawy o systemie oświaty „krokiem w dobrym kierunku" będącą odpowiedzią na „od dawna zgłaszane postulaty, że podręczniki są zbyt drogie i zbyt ciężkie”.

Wiatr tłumaczył, że zgłoszona przez niego poprawka wynika z troski o jakość podręcznika dla najmłodszych uczniów. „Najważniejsze jest to, że wprowadzamy tutaj możliwość wydania rozporządzenia przez ministra, które określi szczegółowe warunki i tryb dopuszczania do użytku szkolnego, a także określi warunki, jakie muszą spełniać podręczniki” - powiedział PAP Kazimierz Wiatr.

PiS złożył także kilka innych poprawek dotyczących m.in. kwestii rzeczoznawców mających opiniować bezpłatny podręcznik.

Nowelizacja, którą w środę zajął się Senat stanowi, że „minister właściwy do spraw oświaty i wychowania (...) może zlecić opracowanie i wydanie podręcznika lub jego części”. Analogiczne prawo będzie miał minister kultury, o ile podręcznik ma dotyczyć szkół artystycznych. Zlecone podręczniki będą dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa. Dotychczas ministrowie jedynie dopuszczali podręczniki przygotowane przez podmioty zewnętrzne, a opracowanie podręczników mogli zlecić tylko jednostkom sobie podległym (teraz będą mogli zlecić opracowanie także innym instytucjom), nie mogli też zlecić ich wydania.

Nowelizacja ma pozwolić, by już 1 września 2014 r. uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych otrzymali bezpłatny podręcznik. Minister edukacji będzie na jej podstawie mógł przygotować podręczniki także dla uczniów w klasach II i III. Podręcznik ma być opracowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji - instytucję podległą resortowi edukacji.

Podczas środowej debaty senatorowie PO i PiS zgodzili się, że zapowiedziane przez rząd wprowadzenie do szkół bezpłatnych podręczników, nie tylko dla najmłodszych uczniów, ale także tych ze starszych klas, to dobre rozwiązanie. (...)

O pozytywnych skutkach nowelizacji, w tym obniżeniu cen podręczników, mówili także senatorowie PiS, ale zastanawiali się, czy w tak krótkim czasie, do września br. uda się przygotować podręcznik dobrej jakości.

„A co będzie jak ten podręcznik nie będzie dobrym podręcznikiem, a co się stanie w sytuacji, gdy ten podręcznik okaże się niewypałem?” - pytał senator PiS Jan Maria Jackowski. Dodał, że przykładem wysokiej jakości podręcznika, z którego przed laty uczyli się najmłodsi uczniowie, jest „Elementarz” Mariana Falskiego. (...)

Zgłoszone podczas debaty poprawki rozpatrzy w środę wieczorem senacka komisję edukacji.

JS/PAP

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu