RSS
05.03.2014 | Aktualności | Senat

PiS przeciw zatajaniu danych artysty zatrudnianego z wolnej ręki

Usunięcie z noweli Prawa zamówień publicznych zapisu, który pozwala nie podawać nazwiska lub gaży artysty zaangażowanego bez przetargu - zakłada poprawka zgłoszona w środę przez PiS. Zdaniem senatora Wiesława Dobkowskiego, zapis może ułatwiać korupcję.

Rozpatrywana w środę w Senacie nowelizacja Prawa zamówień publicznych (Pzp) podnosi próg prowadzenia zamówień publicznych z 14 do 30 tys. euro, dla instytutów naukowych - do 130 tys. euro, a dla uczelni wyższych - 200 tys. euro. Obecnie przetargi rozpisuje się na wszystkie zakupy warte więcej niż 14 tys. euro, co w sektorze nauki znacznie spowalnia prowadzenie badań. Nowelizacja obejmuje też instytucje kultury i ułatwi m.in. zamawianie spektakli i koncertów.

W pracach sejmowych wprowadzono do nowelizacji zapis, który pozwala nie podawać do publicznej wiadomości wysokości wynagrodzenia lub nazwiska artysty zaangażowanego bez konieczności postępowań przetargowych, np. podczas organizacji wystaw, koncertów, konkursów, festiwali czy widowisk. W intencji zwolenników takiego rozwiązania pozwala ono chronić np. interesy artystów, którzy zgodzą się brać udział w przedsięwzięciach kulturalnych za niższą stawkę. (...)

Likwidacji tego zapisu domagał się Wiesław Dobkowski (PiS). Jego zdaniem działanie, które zapis umożliwia, jest niezgodne z zasadami dostępu do informacji publicznej. „Boję się, że proponowane zmiany mogą ułatwiać korupcję” - dodał. Zastrzeżenia wobec takiego rozwiązania, jeszcze podczas prac w Sejmie, zgłaszali również posłowie PiS.

Poprawkami zgłoszonymi w czasie debaty zajmą się jeszcze w środę senackie komisje.

PAP

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9