RSS
04.09.2014 | Aktualności | Sejm

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Klub Parlamentarny PiS przygotował i złożył projekt nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiający jednostkom budżetowym kupującym opał zastosowanie w kryteriach przetargowych warunku preferencji ze względu na jego pochodzenie.

Aktualnie w przypadku zamówień realizowanych przez jednostki budżetowe nie ma możliwości zastosowania preferencji ze względu na pochodzenie. W efekcie około 80% zamówień na dostawę opału do jednostek finansowanych z budżetu (wojsko, szpitale, itp.) jest realizowane przez dostawców węgla importowanego. Podobnie 50 % firm ciepłowniczych kupuje węgiel importowany. Szacuje się, że w roku 2013, nawet 2 mld złotych pochodzących z budżetu państwa i samorządów na finansowanie jednostek budżetowych oraz przedsiębiorstw komunalnych (ciepłowni) przeznaczonych na zakup opału, trafiło do importerów, w szczególności węgla z Rosji.
        
PiS proponuje również, by Prezes Rady Ministrów otrzymał uprawnienie do określenia rozporządzeniem katalogu towarów, dla których w zamówieniach publicznych obligatoryjnie zamawiający musiałby zawrzeć w  warunków zamówienia preferencje dla produktów ze względu na pochodzenie.

Przeczytaj projekt ustawy

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu