RSS
18.09.2014 | Aktualności | Sejm

Mariusz Błaszczak w liście do Ewy Kopacz: apeluję o niepowoływanie Sawickiego

Warszawa, 18 września 2014 r.


Mariusz Błaszczak                                              
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Klubu Parlamentarnego
Prawo i Sprawiedliwość

Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu RP


W związku z powierzeniem Pani misji tworzenia nowego rządu w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zwracam się do Pani o niepowoływanie Pana Marka Sawickiego na stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nowo formowanym rządzie koalicji PO-PSL.

 

Apel Klubu Prawo i Sprawiedliwość powodowany jest drastyczną niekompetencją i nieudolnością, jaką wykazał się Pan Marek Sawicki jako Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w jego działaniach (a ściślej w braku działań) dotyczących rekompensat z Unii Europejskiej dla polskich rolników, w związku z wprowadzeniem przez Rosję embarga na import produktów rolnych
z Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

W dniu 15 września 2014 roku w Parlamencie Europejskim, na wniosek eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości, odbyła się debata dotycząca rekompensat dla rolników ponoszących straty z tytułu rosyjskiego embarga. Z przebiegu tej debaty, w szczególności z informacji przekazanych przez Komisarza ds. Rolnictwa Daciana Ciolosa wynika, że rząd polski reprezentowany przez Ministra Marka Sawickiego nie zgłosił w Komisji Europejskiej ani w Radzie skutecznego wniosku o uruchomienie rekompensat dla rolników z unijnej rezerwy na wypadek kryzysu, przewidzianych w art. 25 rozporządzenia WE nr 1306/2013.

Z uzyskanych informacji wynika, że Minister Sawicki, reprezentujący Polskę, będącą obok Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii, krajem najdotkliwiej poszkodowanym w wyniku rosyjskiego embarga, nie wykazał wystarczającej aktywności, gdy na forum Komisji i Rady podejmowane były kluczowe decyzje dotyczące zakresu i form pomocy dla rolników w związku z rosyjskim embargiem.

To nie pierwsza kompromitacja Ministra Sawickiego w tej dramatycznej i fatalnej dla polskich rolników sprawie. Najpierw Pan Minister Sawicki przez długie miesiące bagatelizował groźbę rosyjskiego embarga i nie podejmował żadnych działań, mimo że zwracał się do niego o takie działania Prezes Prawa i Sprawiedliwości Pan Jarosław Kaczyński w liście z 29 kwietnia 2014 roku. Minister Sawicki jeszcze w lipcu 2014 roku zapewniał, że rosyjskie embargo nam nie grozi, czym wprowadzał w błąd zarówno polskich rolników, jak i Komisję Europejską, jednakże ostatnia kompromitacja związana z brakiem skutecznego wniosku o uruchomienie rezerwy kryzysowej z art. 25 świadczy o zupełnej niekompetencji Pana Ministra Sawickiego, prowadzącej do dużych szkód w dochodach polskich rolników. Na pomoc kryzysową Unia Europejska dysponuje kwotą ponad 400 mln euro - gdyby ta kwota została w porę uruchomiona, znaczna jej część mogła trafić do polskich rolników. Niestety na skutek nieudolności Ministra Sawickiego polscy rolnicy zostali tej pomocy pozbawieni.

Takim postępowaniem Minister Sawicki ostatecznie przekreślił wszelkie swoje kwalifikacje do zajmowania urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i w żadnym razie nie powinien być na to stanowisko ponownie powoływany.

Mariusz Błaszczak
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9