RSS
26.09.2014 | Aktualności | Sejm

Komunikat w sprawie posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Na wniosek grupy posłów z dn. 27.08.2014, członków Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zwołano nadzwyczajne posiedzenie tej Komisji. Posiedzenie to miało być poświęcone rozpatrzeniu informacji o wypełnianiu funkcji, ochrony informacji geologicznej i stanie Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG)-Państwowego Instytutu Badawczego-Państwowej Służby Geologicznej-Państwowej Służby Hydrogeologicznej. Po krótkim zagajeniu przez przedstawiciela wnioskodawców wiceprzewodniczącego Komisji Mariusza Oriona Jędryska (PiS) , Przewodniczący Komisji Stanisław Żelichowski (PSL) udzielił głosu przedstawicielom Ministerstwa Środowiska oraz PIG, po czym na wniosek posłanki D. Niedzieli (PO), zakończono posiedzenie bez przeprowadzenia dyskusji. Przewodniczący Żelichowski (PSL) nie udzielił głosu zaproszonemu szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i mimo ostrych protestów nie dopuścił do głosu posłów.  Oznacza to, że cel zwołanego posiedzenia nie został zrealizowany bowiem nie odbyło się wnioskowane rozpatrzenie a jedynie wysłuchanie informacji podanej przez przedstawicieli rządu i PIG. W związku z powyższym grupa posłów złożyła wniosek do Marszałka Sejmu o wyznaczenie nowego terminu posiedzenia, uznając je ze przerwane wbrew regulaminowi Sejmu i dobrym obyczajom oraz interesowi Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie gospodarowania własnymi zasobami geologicznymi.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9