RSS
01.12.2014 | Aktualności | Partia

Jarosław Kaczyński: zreformować finansowanie badań, podnieść rangę profesury

Reforma finansowania badań naukowych i podniesienie rangi profesury - to część propozycji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla szkolnictwa wyższego, o których mówił w poniedziałek w Warszawie na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Młodzi dla Polski.

Prezes PiS ocenił przekonywał podczas spotkania, że reforma szkolnictwa wyższego nie spowodowała do polepszenia sytuacji szkół wyższych. „Uzawodowienie szkół, ograniczenie roli badań jest z całą pewnością szkodliwe” - powiedział.

Jarosław Kaczyński uważa, że należy zreformować system finansowania badań przez granty. „Powstał cały przemysł docierania do grantów, co nie ma nic wspólnego z podnoszeniem jakości nauki” - ocenił. Prezes PiS powiedział, że w systemie finansowania przez granty mechanizmy awansu, w szczególności awansu profesorskiego, mają „bardzo silny element oportunizacyjny”.

„Nie ma niczego gorszego w nauce, także traktowanej jako pewnego rodzaju postawa społeczna, jak oportunizm” - dodał. „Jeśli jest to oportunizm, który skłania do przystosowania się do różnego rodzaju mód naukowych, mód intelektualnych, paradygmatów (...), to wtedy mamy do czynienia z czymś, co nauce szkodzi. To trzeba zmienić” - powiedział szef PiS. Dodał, że wolność nauki ograniczają „procesy konformizacji”.

Jarosław Kaczyński krytykował także tzw. system boloński (trzyletnie studia licencjackie plus dwa lata studiów magisterskich). „My proponujemy tutaj zmianę na pięć minus dwa, czyli normalne studia pięcioletnie, które można skończyć po trzech latach. Ale to nie jest rzecz proponowana. To jest możliwość skrócenia studiów”.

Prezes PiS opowiedział się także za podniesieniem rangi profesury m.in. w wymiarze finansowym. „Osobiście uważam, że cztery przeciętne krajowe to powinna być pensja profesora zwyczajnego” - powiedział Kaczyński.

Dodał też, że wydatki na naukę powinny być większe niż obecne 0,9 proc. PKB.

Jarosław Kaczyński odniósł się też do kondycji polskiej gospodarki. Powiedział, że głównym problemem rynku pracy jest zbyt niski poziom inwestycji. Podkreślił, że środki na inwestycje można znaleźć w polskim systemie bankowym i w przedsiębiorstwach. „Chcielibyśmy uruchomić drugą falę kapitalizmu” - mówił Prezes PiS. Jak wyjaśnił, polegałoby to m.in. na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw, udostępnieniu kredytów dla młodych ludzi, ograniczeniu biurokracji ii wprowadzeniu proinwestycyjnego systemu podatkowego.

Spotkanie ze studentami „Czy studiowanie się jeszcze opłaca? Młodzi na rynku pracy” odbyło się w tzw. starym BUW-ie (dawnej bibliotece UW).

PAP

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9