RSS
22.01.2015 | Aktualności | Sejm

Oświadczenie Biura Prasowego PiS

W związku z serią ataków wymierzonych w posłankę PiS Małgorzatę
Gosiewską, BP PiS oświadcza, że:

Posłanka PiS aktywnie wspiera starania władz ukraińskich zmierzające do zachowania integralności terytorialnej naszego wschodniego sąsiada.

Pani poseł Małgorzata Gosiewska przebywała wielokrotnie na Ukrainie, w tym także na linii frontu, na terenach zagrożonych działalnością
prorosyjskich separatystów. Wyjazd w tamten regiony Ukrainy wymagał dużej odwagi.

W związku ze swoją działalnością na rzecz Ukrainy wobec posłanki PiS
kierowane są groźby karalne. Uważamy, że jej bezkompromisowa i odważna postawa zasługuje na pochwałę, a nie niesprawiedliwe ataki.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9