RSS
27.01.2015 | Aktualności | Okręg Katowice

Czesław Ryszka - dziennikarz, pisarz, senator. Sylwetka

Czesław Ryszka - dziennikarz, pisarz i polityk, urodził się w 1946 roku w Goławcu (obecnie miasto Lędziny). Ukończył polonistykę oraz teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Żonaty, trójka dorosłych dzieci, mających własne rodziny. Żona, Elżbieta, również po studiach na KUL, prowadzi poradnię przedmałżeńską, przez lata wykładała w Instytucie Pedagogicznym Ignatianum w Krakowie (Filia w Sosnowcu).

Pracę zawodową rozpoczynał na KUL-u w Zakładzie Badań nad Literaturą Religijną. Następnie pracował 6 lat jako redaktor tygodnika „Gość Niedzielny” w Katowicach, potem przez 10 lat kierował działem religijnym w tygodniku „Katolik” wychodzącym w Katowicach. Od 1993 roku jest redaktorem i publicystą w ogólnopolskim tygodniku „Niedziela” wychodzącym w Częstochowie. Prowadzi tam stałą rubrykę społeczno-polityczną, zatytułowaną „Widziane z Senatu”. Był posłem na Sejm AWS-u w latach 1997-2001. Pracował w Komisjach Rodziny oraz Kultury i Środków Przekazu. Wydał książkę zatytułowaną „Prostu z Sejmu”, będącą zbiorem wybranych przemówień oraz tekstów publikowanych na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”. Od 2005 roku jako senator PiS należy do Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Komisji Środowiska.

Autor ponad 50 książek. Ponadto ma na swoim koncie kilka tysięcy artykułów w prasie krajowej i zagranicznej. Pracę literacką rozpoczął od wydania kilku tomików wierszy. Jeden z nich pt. „Pełnia czasu” został nagrodzony na Łódzkiej Wiośnie Poetyckiej” (1979). W swojej twórczości łączy zainteresowania historią, teologią oraz literaturą. Opublikował na ten temat wiele artykułów popularno-naukowych, a także książki „Milczący obecny. Szkice o pisarzach katolickich” (Księgarnia św. Jacka, Katowice 1984), oraz „Na tropach Boga. Przygoda z literaturą XX wieku” (Wydawnictwo Homo Dei , Kraków 1999). (...)

Wśród nagród, jakie otrzymał, można wymienić dwa wyróżnienia „Mater Verbi” tygodnika katolickiego „Niedziela” (2000 oraz 2003), nagrodę tygodnika „Źródło” im. Jerzego Ciesielskiego (2002) oraz nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego „Animus et semper fidelis” (2008). Jest honorowym obywatelem miasta Sławkowa, a także kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Był posłem na Sejm III kadencji, senatorem VI i VII kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany na senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w okręgu częstochowskim. Jego mandat wygasł 19 grudnia 2005 w wyniku podjęcia przez Sąd Najwyższy w dniu 15 grudnia 2005 uchwały o nieważności wyborów do Senatu w tym okręgu z powodu błędnych kart do głosowania. 22 stycznia 2006 ponownie został wybrany w powtórzonych wyborach. Objął funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu. Wszedł również w skład Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat senatorski, otrzymując 74 991 głosów.

Zobacz więcej

źródło: Ryszka.com

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9