RSS
11.02.2015 | Aktualności | Sejm

Komunikat Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie sytuacji polskiego rolnictwa

Prawo i Sprawiedliwość od 7 lat monitoruje prowadzenie polityki rolnej przez rząd PO–PSL. W ocenie PiS była ona prowadzona nieudolnie i nieskutecznie.  Skutki tych zaniedbań widzimy dziś na ulicach Warszawy.  Rolnicy słusznie żądają polityki rolnej, która zapewni im opłacalność produkcji oraz godne warunki życia.

Sytuacja dochodowa polskich rolników jest obecnie bardzo zła. Komisja Europejska opublikowała raport, z którego wynika, że polscy rolnicy zarabiają średnio trzy razy mniej w porównaniu do rolników z Francji czy innych państw członkowskich UE.

Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość proponuje przyjęcie przez Sejm RP Rezolucji, w której posłowie wyrażą niepokój z powodu trwającego na polskiej wsi kryzysu i negatywnie ocenią brak prowadzenia przez Rząd RP spójnej, polityki wobec polskiej wsi. Prawo i Sprawiedliwość proponuje także dodatkowo przyjęcie ustawy w sprawie wstrzymania na okres 5 lat sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych, do czasu wzrostu dochodów polskich rolników, pozwalających im na równi z rolnikami innych państw członkowskich Unii Europejskiej konkurować w nabywaniu ziemi rolniczej. Prawo i Sprawiedliwość chce również przyjęcia ustawy o zapobieganiu nieuczciwym praktykom rynkowym stosowanym wobec dostawców produktów spożywczych i rolnych oraz przedsiębiorców zajmujących się obrotem tymi produktami.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9