RSS
15.05.2015 | Aktualności | PiS na świecie

Jadwiga Wiśniewska pyta KE o nieplanowane przepływy energii

Europosłanka Jadwiga Wiśniewska skierowała do Komisji Europejskiej interpelację, w której pyta o niekontrolowane przepływy mocy w systemach elektroenergetycznych w związku ze wzrostem produkcji energii z wiatru.

Jadwiga Wiśniewska podkreśla, że przepływy energii są coraz trudniejsze do przewidzenia a problem ten zaczął wykraczać poza obszary systemów krajowych.

„Obecnie jest to zjawisko negatywnie wpływające na funkcjonowanie systemu polskiego, powodujące poważne przeciążenia i ograniczenia systemowe. Powstawanie okresowych nadwyżek i ich przesył z niemieckich farm wiatrowych, w dużym stopniu wykorzystujących systemy krajów sąsiednich, w tym Polski i Czech, negatywnie wpływa zarówno na możliwości transgranicznego obrotu energią elektryczną, w szczególności importu energii elektrycznej z Niemiec, jak również na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego” - pisze Jadwiga Wiśniewska.

Europosłanka PiS wskazuje, że zgodnie z niektórymi szacunkami straty technologiczne związane z niekontrolowanym przepływem sięgają nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

„Jak Komisja zamierza uregulować ten problem i czy zauważa potrzebę zaangażowania instytucji unijnych w tej kwestii?” - pyta Jadwiga Wiśniewska.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9