RSS
19.05.2015 | Aktualności | PiS na świecie

Europosłowie PiS o wskaźnikach w instrumentach i umowach finansowych

W poniedziałek w Parlamencie Europejskim miała miejsce debata nad propozycją rozporządzenia dotyczącego benchmarków tj. wytycznych wskaźników wykorzystywanych w instrumentach i umowach finansowych.
 
„Sprawozdanie zawiera słuszne rozwiązania dotyczące indeksów w instrumentach finansowych i umowach finansowych" - mówił podczas debaty Stanisław Ożóg. Europoseł PiS odniósł się także pozytywnie do uzgodnienia definicji zawartej w raporcie o traktowaniu tzw. wskaźników kluczowych i niekluczowych, wskaźników towarowych oraz do ich dostępu przez państwa trzecie. Ożóg podkreślił, że proponowane w raporcie regulacje powinny przyczyniać się do większej kontroli wskaźników i eliminowania ich podatności na manipulację a przez to do podnoszenia zaufania wobec rynków finansowych i ich funkcjonowania. "Widziałbym tutaj kilka obszarów, które można byłoby poprawić - szczególnie, jeśli chodzi o doprecyzowanie przepisów wyznaczających zakres obowiązywania projektu, czy wprowadzenie bardziej adekwatnych przepisów lub dodatkowych zwolnień dla wybranych kategorii administratorów, a także doprecyzowanie przepisów przejściowych" - ocenił Stanisław Ożóg.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk podkreślał natomiast kwestię manipulacji wskaźnikami LIBOR i walutowymi poprzez sektor finansowy, która to doprowadziła przedsiębiorców i inwestorów indywidualnych do ogromnych strat finansowych. Kuźmiuk zaznaczył, że na odpowiedzialnych za manipulacje europejscy regulatorzy rynków finansowych nałożyli milionowe kary, ale w związku z ogromnymi stratami należy wprowadzić zapobiegawcze regulacje na poziomie unijnym. "Omawiane dziś rozporządzenie zmierza w tym kierunku" - uważa europoseł PiS.

Poseł zauważył trzy cele realizacji rozporządzenia: wzmocnienie systemu zarządzania i norm odnośnie tzw. kluczowych wskaźników i zmniejszenia ich podatności na manipulacje, wzmocnienie przejrzystości wskaźników przez udostępnianie informacji o nich dla ich użytkowników oraz utrzymanie podaży wskaźników i swobodnego dostępu do nich.

„Zastosowanie w praktyce tego rozporządzenia ma szansę przyczynić się do ograniczenia nadużyć sektora finansowego tj. banków i funduszy inwestycyjnych w manipulacji wskaźnikami” - powiedział Zbigniew Kuźmiuk.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu