RSS
20.05.2015 | Aktualności | PiS na świecie

Eurodeputowani PiS popierają wprowadzenie pakietu legislacyjnego dla przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu

We wtorek Parlament Europejski w Strasburgu debatował nad pakietem prawnym dla przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
Podczas debaty Anna Fotyga poruszyła kwestię zagrożenia terroryzmem w Europie, zaznaczając, iż od zamachów w Madrycie w 2004 r., pomimo zaangażowania i zobowiązań państw członkowskich do zwalczania aktów terrorystycznych i przeciwdziałania finansowaniu sieci terrorystycznych, zagrożenie nie zmalało.

„Narzędzia prawne, administracyjne lub finansowe okazały się niewystarczające. Dlatego środowe głosowania o pakiecie przeciwdziałania terroryzmowi uważam za prawdziwy kamień milowy w funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Chciałam podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania” - podsumowała Fotyga.

Europoseł Stanisław Ożóg odniósł się do finansowania terroryzmu i zjawiska prania pieniędzy. „Cieszy mnie, że proponowany pakiet legislacyjny uwzględnia szerokie spektrum zadań, spoczywających zarówno na służbach Komisji Europejskiej, jak i organach oraz instytucjach państw członkowskich, mających na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom; obszary wymagające szczególnego wzmocnienia zostały trafnie zidentyfikowane” – ocenił Ożóg. Europoseł dodał, że schematy tej działalności przestępczej zmieniają się nieustannie, a mając na uwadze koszty przeciwdziałań należy kierować się zasadą proporcjonalności i racjonalności oraz uwzględniać interes dostawców usług płatniczych i nie utrudniać im świadczenia usług. „Wytyczne wynikające z ochrony międzynarodowego systemu finansowego i dotyczące wdrożenia ewentualnych działań na poziomie krajowym muszą być jednolite i spójne” - zakończył.

Kazimierz Michał Ujazdowski podkreślił znaczenie odpowiednich i skutecznych regulacji wobec zjawiska prania pieniędzy. „Potrzeba nam zdecydowania w stworzeniu instrumentów organizacyjnych do walki z praniem pieniędzy. Cieszę się, że powstaje rejestr rzeczywistych właścicieli, ale nie podzielam przekonania o  zagrożeniu prywatności” - mówił europoseł. „Nie wahajmy się stwarzać instrumenty, które zwalczają najgorsze formy przestępczości tj. pranie brudnych pieniędzy. Nie używajmy argumentu ochrony danych osobowych” - zaapelował Ujazdowski. 

„Jest potrzeba wdrożenia tego co uchwaliliśmy, a niestety w wielu krajach zalecenia międzynarodowe ONZ czy Rady Europy dotyczące walki z praniem pieniędzy i konfiskaty mienia nie są jeszcze wdrożone i chciałbym, żeby Komisja pilnowała i monitorowała proces wdrażania” - podsumował.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu