RSS
28.05.2015 | Aktualności | PiS na świecie

W Parlamencie Europejskim o Via Carpathia

Wczoraj w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Posła do PE Stanisława Ożoga odbyło się pierwsze robocze spotkanie na temat szlaku ViaW Parlamencie Europejskim o Via Carpathia

Wczoraj w Parlamencie Europejskim z inicjatywy Posła do PE Stanisława Ożoga odbyło się pierwsze robocze spotkanie na temat szlaku Via Carpathia z udziałem europosłów reprezentujących państwa, przez które ma przebiegać droga. Europosłowie zgodnie przyznali, iż ten szlak ma strategiczne znaczenie dla państw Europy Wschodniej.

W spotkaniu wzięli udział europosłowie z Polski, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowacji, Litwy i Grecji. Stanisław Ożóg rozpoczynając spotkanie stwierdził, że Via Carpathia powinna być przedsięwzięciem ponad podziałami politycznymi. „Chciałbym, by ta droga o znaczeniu strategicznym łączyła, byśmy mogli doprowadzić do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Wykorzystajmy siłę parlamentarzystów, by pozytywnie lobbować na rzecz tej drogi” - powiedział europoseł PiS. „Jest to niezbędny korytarz, który powinien jak najszybciej powstać” - dodał.

„To ważne, byśmy niezależnie od partii politycznej wspierali to przedsięwzięcie” - powiedział współorganizator prof. Karol Karski. Europoseł PiS przypomniał, że tę inwestycję zainicjował w 2006 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński, proponując jej powstanie podczas spotkania w Łańcucie. Zaznaczył, że dziś tylko niektóre odcinki drogi są realizowane w ramach sieci bazowej TEN-T, tymczasem potrzebna jest spójna realizacja projektu na całej jego długości.

Podczas krótkiej wymiany zdań, europosłowie zgodnie podkreślili chęć odcięcia się od politycznych różnic i konieczność skupienia się na rozwiązaniu problemu zamiast na osobistych. Wyrazili też nadzieję, że dzięki temu spotkaniu uda się stworzyć silną grupę w Parlamencie Europejskim, która skutecznie doprowadzi do przyspieszenia realizacji budowy drogi, korzystnej zarówno dla Europy Wschodniej jak i dla całej Wspólnoty Europejskiej.

Posłowie zdecydowali, że po spotkaniu zostaną zebrane informacje na temat stanu prac na poszczególnych odcinkach drogi. Dzięki temu stworzona zostanie baza dotycząca drogi S-19, umożliwiająca skoordynowane działania wszystkich eurodeputowanych z wymienionych wcześniej państw członkowskich.

Carpathia z udziałem europosłów reprezentujących państwa, przez które ma przebiegać droga. Europosłowie zgodnie przyznali, iż ten szlak ma strategiczne znaczenie dla państw Europy Wschodniej.

W spotkaniu wzięli udział europosłowie z Polski, Rumunii, Węgier, Bułgarii, Słowacji, Litwy i Grecji. Stanisław Ożóg rozpoczynając spotkanie stwierdził, że Via Carpathia powinna być przedsięwzięciem ponad podziałami politycznymi. „Chciałbym, by ta droga o znaczeniu strategicznym łączyła, byśmy mogli doprowadzić do sfinalizowania tego przedsięwzięcia. Wykorzystajmy siłę parlamentarzystów, by pozytywnie lobbować na rzecz tej drogi” - powiedział europoseł PiS. „Jest to niezbędny korytarz, który powinien jak najszybciej powstać” - dodał.

„To ważne, byśmy niezależnie od partii politycznej wspierali to przedsięwzięcie” - powiedział współorganizator prof. Karol Karski. Europoseł PiS przypomniał, że tę inwestycję zainicjował w 2006 roku śp. Prezydent Lech Kaczyński, proponując jej powstanie podczas spotkania w Łańcucie. Zaznaczył, że dziś tylko niektóre odcinki drogi są realizowane w ramach sieci bazowej TEN-T, tymczasem potrzebna jest spójna realizacja projektu na całej jego długości.

Podczas krótkiej wymiany zdań, europosłowie zgodnie podkreślili chęć odcięcia się od politycznych różnic i konieczność skupienia się na rozwiązaniu problemu zamiast na osobistych. Wyrazili też nadzieję, że dzięki temu spotkaniu uda się stworzyć silną grupę w Parlamencie Europejskim, która skutecznie doprowadzi do przyspieszenia realizacji budowy drogi, korzystnej zarówno dla Europy Wschodniej jak i dla całej Wspólnoty Europejskiej.

Posłowie zdecydowali, że po spotkaniu zostaną zebrane informacje na temat stanu prac na poszczególnych odcinkach drogi. Dzięki temu stworzona zostanie baza dotycząca drogi S-19, umożliwiająca skoordynowane działania wszystkich eurodeputowanych z wymienionych wcześniej państw członkowskich.

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9