RSS
01.06.2015 | Aktualności | PiS na świecie

Prof. Karski pisze do KE ws. ujednolicenia europejskiego rynku cyfrowego

Europoseł PiS Karol Karski wystąpił do Komisji Europejskiej z interpelacją dotyczącą działań niezbędnych do realizacji planów w zakresie ujednolicenia europejskiego rynku cyfrowego. Prof. Karski wskazuje m.in. na przeszkody w postaci braku wspólnych dla całej UE uregulowań natury prawnej, rozwiązań gospodarczych oraz handlowych.

Kwestor PE podkreśla, że jednolity rynek cyfrowy bez wątpienia przyniósłby szereg korzyści zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla konsumentów, jednakże nie będzie to możliwe bez pokonania przeszkód takich  jak brak wspólnych dla całej UE uregulowań natury prawnej (m.in. z zakresu prawa podatkowego, prawa własności intelektualnej), rozwiązań gospodarczych oraz handlowych. „Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że w krajach UE wolny e-handel może przynieść konsumentom oszczędności na poziomie 11,7 mld EUR rocznie” - zauważa prof. Karski.

Europoseł PiS pyta KE, jakie należy podjąć kroki faktyczne i prawne, zmierzające do ujednolicenia regulacji prawnych w obszarze internetowej sprzedaży transgranicznej, przyczyniając się tym samym do wzrostu oszczędności oraz jakie KE widzi możliwości wsparcia przedsiębiorców z rynku cyfrowego funkcjonujących w sektorze mikro‐, małych i średnich firm, których działania w sprzedaży transgranicznej są znacząco utrudnione m.in. ze względu na fakt odmiennych regulacji prawnych w poszczególnych państwach członkowskich.

„Czy możliwe są zdaniem KE działania w obszarze ujednolicenia kwestii praw autorskich, dziś zwykle lokalnych, które powodują, że obywatele UE nie mogą korzystać za granicą z usług krajów pochodzenia (blokady treści związane z miejscowym prawem własności intelektualnej)?” - pyta prof. Karski.

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu