RSS
24.09.2004 | Aktualności | Sejm | źródło: PAP

Sejm przyjął raport Zbigniewa Ziobry

Głosami posłów PO, PiS, PSL, SdPl, Samoobrony, LPR oraz kilku kół, Sejm zdecydował w piątek, że raport przygotowany przez Zbigniewa Ziobrę (PiS) stał się ostatecznym sprawozdaniem z prac komisji śledczej badającej aferę Rywina.

Opinię, że przyjęcie raportu Ziobry zakończyło procedurę przyjmowania końcowego sprawozdania komisji śledczej, podzieliło w sumie 231 posłów. 169 było odmiennego zdania, dwóch wstrzymało się od głosu.

Za raportem Ziobry zagłosowało 54 posłów PO, 43 posłów PiS, 29 - PSL, 30 - SdPl, 29 - Samoobrony i 22 - LPR. Tak samo zagłosowało 5 posłów koła Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, 5 - Ruchu Katolicko-Narodowego, 3 - Domu Ojczystego, 2 - Polskiego Bloku Ludowego, 3 - Porozumienia Polskiego, 2 - Ruchu Odbudowy Polski oraz 4 posłów niezrzeszonych (Gabriel Janowski, Józef Laskowski, Maciej Płażyński i Józef Tomala).

Za przyjęciem uchwały mówiącej, że procedura przyjmowania raportu nie została zakończona w maju zagłosowało 142 posłów SLD, 12 - Unii Pracy, 7 - koła Partii Ludowo Demokratycznej oraz 8 posłów niezrzeszonych (Barbara Blida, Ryszard Bonda, Jan Chaładaj, Mieczysław Czerniawski, Henryk Długosz, Franciszek Franczak, Stanisław Głębocki i Zbigniew Witaszek).

Tylko dwóch posłów wstrzymało się od głosu. Byli to Marian Janicki (Unia Pracy) i Stanisław Dulias (niezrz.).

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9