RSS
27.04.2007 | Aktualności | źródło: PAP

Wspólne oświadczenie prezydenta RP i prezydenta Ukrainy z okazji 60. rocznicy akcji „Wisła”

Prezydent RP i Prezydent Ukrainy

- nawiązując do wartości demokratycznych, będących podstawą porządku państwowego Polski i Ukrainy;

- kierując się wolą obu społeczeństw, by nadal rozwijać stosunki dwustronne, w duchu partnerstwa strategicznego;

- pragnąc kontynuować proces pojednania między narodem polskim i narodem ukraińskim;

- pamiętając o chrześcijańskich korzeniach Europy;

- podzielając wspólną ocenę totalitaryzmu komunistycznego;

- zamierzając wnieść wkład w budowę wspólnego domu europejskiego

oświadczają:

Polakom i Ukraińcom udało się w ciągu minionych kilkunastu lat dokonać olbrzymiego postępu w dążeniu do pojednania oraz w poszukiwaniu wspólnej oceny trudnej i bolesnej przeszłości. Dialog polsko-ukraiński nabrał charakteru szerokiego ruchu społecznego, obejmującego różne środowiska i cieszącego się wsparciem władz państwowych. Patronowali mu i patronują prezydenci obu krajów. Kamieniami milowymi tego procesu stały się obchody rocznicy Tragedii Wołyńskiej w Pawliwce na Ukrainie i martyrologii Ukraińców w Pawłokomie w Polsce.

W 2007 obchodzimy 60-tą rocznicę akcji „Wisła”, która w historii współczesnej Polski stała się przykładem niesprawiedliwości, będącej skutkiem działań totalitarnych władz komunistycznych. W 1947 roku doprowadziła ona do deportacji z południowo-wschodniej Polski wielu tysięcy obywateli polskich pochodzenia ukraińskiego i rozproszenia wspólnoty ukraińskiej w Polsce, stając się tym samym kolejnym ogniwem w tragicznym łańcuchu konfliktów.

Wydarzenie to jako sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka zostało potępione w 1990 roku w specjalnej uchwale przez Senat RP. Dzisiaj, podzielając tę ocenę, chylimy głowy przed wszystkimi jego ofiarami. Potwierdzamy jednocześnie wolę kontynuacji procesu pojednania, odkrycia prawdy historycznej o minionych wydarzeniach i upamiętnienia ofiar bratobójczych konfliktów.

Podpisano w Warszawie w dniu 27 kwietnia 2007 roku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński

Prezydent Ukrainy
Wiktor Juszczenko

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9