BIP
PiS
Biuletyn Informacji Publicznej
partii  Prawo i Sprawiedliwość
Rada Polityczna

Rada Polityczna jest najwyższą władzą uchwałodawczą PiS w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu.

W skład Rady Politycznej wchodzą:

- Prezes PiS zgodnie z art. 16. Statutu PiS

- Wiceprezesi, Skarbnik oraz Przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS zgodnie z art. 16. Statutu PiS

- Prezesi Zarządów Okręgowych zgodnie z art. 16. Statutu PiS

- Posłowie, Senatorowie oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego, będący członkami PiS zgodnie z art. 16. Statutu PiS

- Członkowie partii wybrani przez IV Kongres PiS dnia 1.07.2013 r.:

1.    Kamil Jeziorski  
2.    Andrzej Aleksandrowicz  
3.    Łukasz Apołenis   
4.    Wojciech Armański   
5.    Piotr Babiarz   
6.    Adam Banaszak   
7.    Grzegorz Biedroń         
8.    Leszek Bierła  
9.    Stefania Biernat  
10.    Władysław Bukowski
11.    Sebastian Bulak
12.    Dariusz Chajduga
13.    Jarosław Chmielewski
14.    Artur Chojecki
15.    Tadeusz Chrzan
16.    Krzysztof Ciebiada
17.    Krzysztof Czarnecki
18.    Katarzyna Czochara
19.    Jan Dobrzyński
20.    Kazimierz Drzazga
21.    Paweł Dziewit
22.    Piotr Dziurdzia
23.    Michał Dworczyk
24.    Dariusz Figura   
25.    Zdzisław Filip  
26.    Hanna Foltyn-­Kubicka  
27.    Józef Gawron
28.    Mieczysław Gębski   
29.    Renata Godyń-­Swędzioł
30.    Paweł Grzybowski
31.    Kazimierz Gwiazdowski
32.    Jan Hamerski
33.    Paweł Hreniak
34.    Andrzej Hutnik
35.    Zofia Itman
36.    Michał Jakubaszek
37.    Piotr Jania
38.    Andrzej Jaroch
39.    Jarosław Karyś
40.    Andrzej Kosztowniak
41.    Jakub Kowalski
42.    Henryk Kozik 
43.    Piotr Król
44.    Wojciech Kudelski
45.    Robert Kujawski
46.    Roman Kulczycki
47.    Witold Lechowski
48.    Tadeusz Lewandowski
49.    Igor Marszałkiewicz
50.    Grażyna Matyszczak
51.    Jerzy Nadolski
52.    Robert Paluch
53.    Sebastian Pieńkowski
54.    Józef Pilch
55.    Andrzej Pruszkowski
56.    Benedykt Pszczółkowski
57.    Rafał Rudnicki
58.    Czesław Sobierajski 
59.    Krzysztof Sobolewski
60.    Stefan Somla
61.    Artur Szałabawka  
62.    Jarosław Szlachetka
63.    Krzysztof Ślufcik
64.    Jacek Teodorczyk
65.    Wojciechowski Marek
66.    Mariusz Zańko
67.    Tomasz Zdzikot
68.    Grzegorz Zegarek
69.    Józef Jodłowski
70.    Cezary Jurkiewicz
71.    Artur Kamiński
72.    Karol Karski
73.    Krzysztof Kasperek
74.    Wojciech Kinastowski
75.    Bogusław Kmieć
76.    Bronisław Korfanty
77.    Bolesław Kosior
78.    Wojciech Kossakowski
79.    Wojciech Kowalski
80.    Marian Kozłowski
81.    Jarosław Krajewski
82.    Mirosław Krzyżewski
83.    Mateusz Kutrzeba
84.    Leszek Langer
85.    Mariusz Łuczyk
86.    Krzysztof Maciejczyk
87.    Waldemar Marciniak
88.    Beata Mateusiak-­Pielucha 
89.    Kazimierz Matuszny
90.    Anna Mętlewicz
91.    Daniel Milewski
92.    Ryszard Mirowski
93.    Henryk Młynarczyk
94.    Krzysztof Nieckarz
95.    Mariusz Olechowski
96.    Sebastian Paul
97.    Jerzy Paul
98.    Kazimierz Płaciszewski
99.    Tomasz Płatek
100.    Violetta Porowska
101.    Michał Prószyński
102.    Jacek Rożek
103.    Sławomir Sadowski
104.    Łukasz Schreiber
105.    Robert Sikorski
106.    Błażej Spychalski
107.    Krzysztof Stasiak
108.    Jarosław Stawiarski
109.    Jan Sulanowski
110.    Krzysztof Szatan
111.    Zdzisław Szwed 
112.    Krzysztof Tołwiński
113.    Henryk Urban
114.    Maciej Wąsik
115.    Mariusz Węgrzynowski
116.    Jarosław Wieczorek
117.    Anna Wirska
118.    Bogdan Wiszowaty
119.    Wiesław Włodek
120.    Zbigniew Wojciechowicz

- Członkowie partii dokooptowani na wniosek Prezesa PiS dnia 23.11.2013 r.

1.    Waldemar Bonkowsk
2.    Dawid Chrobak
3.    Lucjan Cichosz
4.    Władysław Dajczak
5.    Marzenna Drab
6.    Przemysław Drabek
7.    Jerzy Gosiewski
8.    Konrad Kłopotowski
9.    Anna Krupka
10.    Andrzej Liss
11.    Katarzyna Lubiak
12.    Barbara Mazan
13.    Piotr Milowański
14.    Władysław Ortyl
15.    Krystyna Perejczuk
16.    Piotr Pietrasz
17.    Helena Pietraszkiewicz
18.    Tomasz Rega
19.    Anna Schmidt
20.    Piotr Stanke
21.    Paweł Szefernaker
22.    Ewa Tomaszewska
23.    Sylwester Tułajew
24.    Teresa Wargocka
25.    Magda Witucka
26.    Jerzy Wojtaszek

Do kompetencji Rady Politycznej należy, w szczególności:
1) określanie kierunków polityki PiS zgodnie z uchwałami Kongresu,
2) wybór i odwoływanie na wniosek Prezesa PiS:
a) Sekretarza Rady,
b) Wiceprezesów PiS,
c) Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego,
d) Skarbnika PiS,
e) członków Komitetu Politycznego,
f) Przewodniczącego Komisji Etyki PiS oraz do 5 jej członków.
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością Komitetu Wykonawczego, który składa się z Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego, Przewodniczących Rad Regionalnych oraz Prezesów Zarządów Okręgowych,
4) zatwierdzanie porozumień z innymi ugrupowaniami w zakresie nie będącym wyłączną kompetencją Kongresu,
5) określanie trybu i zasad połączenia się PiS z inną partią lub innymi partiami,
6) wybór kandydata PiS na urząd Prezydenta RP,
7) określenie zasad wyłonienia kandydatów PiS do organów samorządowych,
8) uchwalanie ordynacji wyborczej do władz PiS, zasad postępowania dyscyplinarnego oraz zasad etycznych PiS, zgodnie z wytycznymi Kongresu,
9) powoływanie zespołów problemowych Rady,
10) rozpatrywanie sprawozdań Klubu (Koła, Zespołu) Parlamentarnego PiS ze swojej działalności,
11) uchwalanie na wniosek Prezesa PiS szczegółowego trybu wyboru oraz działania władz PiS w formie regulaminów bądź też w przypadku powierzenia tej kompetencji innemu organowi-określanie wytycznych.

    dokument utworzony 29.08.2006, autor: Marcin Szczupak
    ostanio zmieniony 26.11.2013, autor zmian: Anna Krupka
    wszystkich wyświetleń: 34902, w tym obecnej wersji: 16607

    Rejestr zmian dla tego dokumentu ›