Dokumenty  Partia
RSS
16.04.2005 | Partia | źródło: PiS

Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie

W całej naszej historii – od chrztu Mieszka, świętego Wojciecha i koronacji Bolesława Chrobrego po Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszko i „Solidarność” – chrześcijaństwo jest fundamentalnym faktem naszego życia narodowego.

Sto lat temu mawiano, że katolicyzm dla wierzących jest Prawdą, dla niewierzących cywilizacją. Dziś, niestety, żyjemy w czasach, gdy cywilizacjata – zbudowana na przekonaniu o prawdzie zasad Dekalogu i Ewangelii – jest coraz częściej otwarcie kwestionowana i atakowana.

Dla zdecydowanej większości z nas, polityków, działaczy i członków Prawa i Sprawiedliwości, wiara katolicka jest po prostu Prawdą, która nadaje kierunek naszemu życiu i działalności. Dla wszystkich jest wartością, którą trzeba szanować i bronić.

Treścią tej zwięzłej pracy, którą przedstawiamy, jest zaangażowanie Prawa i Sprawiedliwości w służbie wartości chrześcijańskich. Obejmuje przede wszystkim naszą działalność na polu narodowym, we wszystkich wymiarach – od materialnych i podatkowych praw rodziny po ustrojowe podstawy ładu moralnego. Sięga jednak dalej – pokazuje również pracę posłów Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Strasbourgskim na rzecz Europy chrześcijańskiej. Jesteśmy bowiem świadomi, że – jak pisał Julian Klaczko – niepodległa Polska nie przetrwa w Europie wrogiej wobec naszych wartości.

Przedstawiamy bilans naszej działalności opozycyjnej, która mimo ograniczonych możliwości zaowocowała wieloma trwałymi faktami instytucjonalnymi. To początek drogi – chcemy ją kontynuować jako partia, która zmierza do przejęcia odpowiedzialności za kierowanie sprawami Rzeczypospolitej. Zagwarantowanie zasadom chrześcijańskim należnego miejsca w życiu społecznym to niezbędny składnik moralnej naprawy Państwa, która jest celem polityki Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński

Okładka broszury katolickiej

Pliki do pobrania:

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9