RSS

Komentarz polityczny

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9 więcej
10.04.2013

„Janina Fetlińska kochała nasz kraj, polską historię i tradycję”

W dniu 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem odeszła Senator Ziemi Mazowieckiej dr Janina Fetlińska, którą dane mi było poznać jako osobę żyjącą według chrześcijańskich ideałów i wiernie je realizującą. Problematyka polskiej służby zdrowia była troską, której zdecydowała poświęcić całe swoje życie. Pani Senator była osobą, która kochała nasz kraj, polską historię oraz tradycję i nigdy nie wstydziła się o tym mówić. Potrafiła walczyć o dobro potrzebującego człowieka niekiedy nawet w sytuacjach nie dających nadziei. Każdą napotykaną osobę traktowała z właściwą sobie otwartością i ciepłem. Ufała Bogu i ludziom. Na zawsze pozostanie w mojej pamięci jako wybitna osobowość naszego Mazowsza i Rzeczypospolitej Polskiej.

Poseł na Sejm RP
Marek Opioła