RSS

Komentarz polityczny

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9 więcej
12.05.2011

By żyło się lepiej… komu?

Nie ma pieniędzy na staże, szkolenia, aktywizację osób bezrobotnych, Powiatowe Urzędy Pracy czeka katastrofalny rok! – takie alarmistyczne zdania prawie każdego tygodnia przynosi prasa. Związane są one z tym, że w tym roku drastycznie obcięto budżety Powiatowym Urzędom Pracy.

Dzisiaj 11 maja 2011 roku odbyło się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych. Jego celem było zaopiniowanie wniosku Minister Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmian w Planie Finansowym Funduszu Pracy na rok 2011. Minister pracy wnioskowała o zwiększenie puli pieniędzy przeznaczonych na łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizację osób bezrobotnych, staże, tworzenie miejsc pracy – słowem aktywne formy walki z bezrobociem. Pieniądze w Funduszu Pracy są. Nie ma za to stanowiska Ministra Finansów do tego wniosku, koniecznego, żeby komisja wydała opinie tak, by w konsekwencji uruchomić pieniądze.

Pan Minister Rostowski zablokował uruchomienie pieniędzy z Funduszu Pracy. Ich wydanie powiększyłoby dług publiczny, który na koniec 2010 roku osiągnął 55%.

Jako przedstawicielka Prawa i Sprawiedliwości – partii według Donalda Tuska „niechęci do tego, co jest polskim sukcesem” (określenie padło w czasie sejmowej debaty nad odwołaniem Ministra Rostowskiego) – pytam: czy sukcesem można nazwać sięganie do kieszeni najsłabszych, najbardziej potrzebujących, po to by słupki nie osiągnęły stanu krytycznego i nie zawaliła się tak ważna dla Pana Premiera reputacja?

Premier Donald Tusk w czasie przywołanej debaty bardzo emocjonalnie (choć sam emocjonalne wystąpienia przedstawicieli opozycji uważa za naganne i niemerytoryczne) wołał z trybuny sejmowej: „Powinniśmy spytać się razem z ministrem Rostowskim - to o czym chcecie, na miłość Boską, dyskutować, jak chcecie rozliczać ministra, z czego (...), z waszych haseł, miraży?”
Tak, hasłem i mirażem jest chęć uruchomienia środków dla bezrobotnych, środków na aktywne formy walki z bezrobociem, którą Minister Rostowski skutecznie blokuje.

By żyło się lepiej… głosiła Platforma Obywatelska… Powinniśmy się spytać, na miłość Boską komu, Panie Premierze, komu?

Izabela Kloc
Poseł na Sejm RP