Ludzie  Mieczysław Janowski
RSS
Mieczysław Janowski

Magister inżynier PW (1972); absolwent Studium Pedagogicznego PW (1972); doktor nauk technicznych (Politechnika Rzeszowska - 1980).

Konstruktor specjalista WSK PZL - Rzeszów (1972–1973). Nauczyciel akademicki PRz (1973–1982).

Członek NSZZ Solidarność, członek RS AWS (1998–2003). Radny (1990–1998); Prezydent Miasta Rzeszowa (1991–1999).

Senator RP, przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Gospodarki Narodowej (1997–2001), wiceprzewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, członek Komisji Ochrony Środowiska (2001–2004).

Delegat do Izby Lokalnej Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy (1994–1998). Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Członek Ligi Krajowej, Akcji Katolickiej, Wspólnoty Polskiej.

Brązowy Krzyż Zasługi.email
wwwwww.janowski.rzeszow.pl

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9