Ludzie  Robert Kołakowski
RSS
Robert Kołakowski

Lat 46, historyk, Poseł na Sejm RP V i VI kadencji.

W latach 1985—1989 przewodnik po Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, później redaktor graficzny kilku pism. Od roku 2003 Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie. Wydawca wielu książek o tematyce regionalnej i autor artykułów historycznych opublikowanych w lokalnej prasie.

Od 2001r. członek Prawa i Sprawiedliwości , członek Mazowieckiego Zarządu Regionalnego PiS oraz przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Ciechanowie.

Zaangażowany w działalność społeczną: sekretarz Rady Społecznej Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, sekretarz Zarządu Ciechanowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członek Towarzystwa Miłośników Opinogóry, Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Krzyża Katyńskiego w Ciechanowie.

W chwilach wolnych interesuje się historią średniowiecznego Mazowsza, sztukami plastycznymi, polityką, etnologią i motoryzacją.telefon23 6735157
email
wwwwww.robertkolakowski.pl
www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=1...
funkcje
Poseł
Okręg Płock, Pełnomocnik powiatowy PiS, powiat ciechanowski, Przewodniczący Zarządu

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9