Ludzie  Wojciech Szarama
RSS
Wojciech Szarama

52 lata, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, adwokat, poseł IV kadencji; żonaty, dwoje dzieci; bytomianin.

W 1981 r. był przewodniczącym NZS Uniwersytetu Śląskiego i członkiem Komisji Krajowej NZS. Po powrocie z internowania prowadził aktywną działalność opozycyjną na Śląsku. Posiada bogate doświadczenie samorządowe: w latach 1990–98 radny w Bytomiu, 1990–92 wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego. W 1998 został wiceprzewodniczącym Sejmiku Śląskiego. W latach 1999–2001 należał do rady Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych.

Wojciech Szarama był również szefem delegatury katowickiej Urzędu Ochrony Państwa (1992–1994). Ponadto, w 1997 r., przed wyborami parlamentarnymi współtworzył zespół ds. służb specjalnych w katowickiej AWS. W tym samym roku został wspólnym kandydatem AWS i ROP do Senatu.

W 2001 r. zdobył mandat poselski, startując z listy Prawa i Sprawiedliwości okręgu gliwickiego. Pracował w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych, ustawodawczej oraz stałej podkomisji ds. Trybunału Konstytucyjnego, której był wiceprzewodniczącym. W czasie 4-letniej kadencji występował często przed Trybunałem Konstytucyjnym reprezentując Sejm RP (50wystąpień).

Od 2002 r. pełni funkcję przewodniczącego komitetu PiS w Bytomiu. Jest również członkiem Rady Politycznej i wiceprezesem Zarządu Okręgowego PiS. Jest posłem V kadencji, sprawuje funkcję przewodniczącego Komisji Ustawodawczej oraz jest członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Nadal reprezentuje Sejm RP przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Oprócz polityki Wojciech Szarama interesuje się historią, muzyką operową i sportem.telefon32 2827758
email
wwwwww.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/368.htm
funkcje
Poseł
Partia, Komitet Polityczny
Okręg Gliwice, Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 29 - Gliwice

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9