Ludzie  Beata Szydło
RSS
Beata Szydło

Urodziła się 15 kwietnia 1963 roku w Oświęcimiu.

W 1988 roku ukończyła studia na Katedrze Etnografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1989–1995 była doktorantem na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ.

W 1998 roku ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie Kulturą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2001 na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Zarządzania terytorialnego w procesie Integracji Europejskiej.

W 2004 roku została stypendystką departamentu stanu USA w ramach programu „International visitors”, w obszarze projektu „Rewitalizacja i restrukturyzacja terenów poprzemysłowych”.

Mężatka, ma dwóch synów.

Od 1986 do 1995 pracowała jako asystent w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, następnie kierowała działem merytorycznym w Libiąskim Centrum Kultury w Libiążu.
W latach 1997–1998 była dyrektorem Ośrodka Kultury w Brzeszczach.

W latach 1998- 2005 sprawowała stanowisko Burmistrza Gminy Brzeszcze. Od 1998 do 2002 roku funkcję tą łączyła z pełnieniem mandatu radnej powiatu oświęcimskiego.

Jest laureatką Nagrody „Krakowski Dukat 2004” w kategorii Samorządowy Kreator Przedsiębiorczości.

W 2005 roku wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości i z jego listy została wybrana na posła V kadencji z najlepszym wynikiem w okręgu chrzanowskim (14 447 głosów). W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskała mandat poselski, otrzymując 20 486 głosów.

Uczestniczy w pracach Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w której od 6 maja 2010r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Od roku 2007 jest Prezesem Zarządu Okręgowego PiS okręgu nr 12- Chrzanów.

24 lipca 2010 została Wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.telefon22 6215035
email
wwwwww.beataszydlo.pl
www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/380.htm
funkcje
Poseł
Partia, Prezydium Partii, Wiceprezes
Partia, Komitet Polityczny, Wiceprezes PiS
Partia, Skarbnik
Sejm, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Wiceprzewodniczący
Senat, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Wiceprzewodniczący
Okręg Chrzanów, Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 12 - Chrzanów

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9