Ludzie  Jarosław Zieliński
RSS
Jarosław Zieliński

telefon87 5665548
email
wwwwww.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=4...
www.jaroslawzielinski.pl
funkcje
Poseł
Partia, Komitet Polityczny

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9