Ludzie  Marek Kuchciński
RSS
Marek Kuchciński
 W latach 1980. organizował w Przemyślu środowisko Kultury Niezależnej. Wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny” (poza cenzurą). Współorganizator Dni Kultury Chrześcijańskiej (poza cenzurą) w Przemyślu oraz międzynarodowych wystaw plastycznych „Człowiek-Bóg-Świat” - 1983–89 r. (poza cenzurą). W latach 80. działał też w niezależnym ruchu chłopskim - m.in. był członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników. Aresztowany w 1985 r. za działalność opozycyjną.

 Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim (1989), członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „S” przy Lechu Wałęsie (1990–92). Członek Porozumienia Centrum (1990–1999).

 Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”. Wiceprezes rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Wiceprzewodniczący, a następnie przewodniczący, Rady Programowej Radia Rzeszów.

 Radny Rady Miejskiej w Przemyślu (1994-1999).

 Wicewojewoda podkarpacki (1999-2001).

 Od roku 2001 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia „Prawa i Sprawiedliwości”.

 W Sejmie IV kadencji, lata 2001-2005 - członek (do 24.04.04 i od 23.07.04) sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz (do 14.02.03) sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Od 14.02.03 członek sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 7.10.2004 wybrany na zastępcę przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 W Sejmie V kadencji, lata 2005-2007 - od 09.11.2005 roku przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, od 24.03.2006 roku członek sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

 W Sejmie VI kadencji, trwającej od 2007 roku - od 15.11.2007 przewodniczący sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 Wiceprzewodniczący Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, członek Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej.

 W 2005 zostaje I wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, 19.07.2006 roku wybrany na przewodniczącego KP PiS. Od 2007 roku - ponownie I wiceprzewodniczący Klubu.

 Należy do parlamentarnych zespołów merytorycznych: Karpackiego oraz ds. Ratowania Ratownictwa Górskiego i Wodnego.

 W partii PiS: na Podkarpaciu - pełnomocnik wojewódzki (2001), wiceprezes (2002-2004), potem prezes Zarządu Regionalnego, obecnie - prezes Zarządu Okręgowego nr 22 Krosno i przewodniczący Rady Regionalnej (wojewódzkiej). W Polsce - członek Komitetu Politycznego, Zarządu Głównego oraz Rady Politycznej, wiceprezes partii. Zajmuje się m.in. sprawami wschodnimi.

 Przez cały czas autor wielu koncepcji. Między innymi „Raportu o współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej w latach 1990–1998”. Współinicjator i współautor programu „Zielone Karpaty”, zakładającego szeroki rozwój Karpat, w tym także Karpat polskich. Inicjator powstania Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej”. Orędownik wykorzystania położenia województwa podkarpackiego do zwiększenia jego rozwoju i pozycji w kraju, poprzez współpracę przygraniczną z Ukrainą i Słowacją.

 Publikował w polskich i zagranicznych pismach. Wyróżniony m.in. nagrodą Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie (1990 r.) i nagrodą wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury (1998 r.). Otrzymał Laur „Nowin” w kategorii polityk roku 2003.

 Ur. 9 sierpnia 1955 roku, żonaty, troje dzieci.


telefon16 6784919
email
wwwwww.marekkuchcinski.pl
www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/194.htm
funkcje
Poseł
Partia, Komitet Polityczny, Wicemarszałek Sejmu
Sejm, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Wiceprzewodniczący
Okręg Krosno, Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 22 - Krosno

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu