Ludzie  Mariusz Błaszczak
RSS
Urodził się 19 września 1969 roku w Legionowie.

Jest Absolwentem Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1994) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (2001). Ukończył dodatkowo studia podyplomowe Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny (1997) oraz Zarządzanie w Administracji (2006).

Należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej i Porozumienia Centrum. Obecnie jest członkiem zarządu Regionu Mazowsze, Rady Politycznej oraz Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości.

W latach 2002–2004 był zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Wola. W tym czasie dał się poznać jako osoba otwarta na dialog. Angażował się w wiele przedsięwzięć, między innymi w budowę kompleksów sportowych przy szkołach. W grudniu 2004 został burmistrzem Śródmieścia. Dużym osiągnięciem w pracy na tym stanowisku była poprawa komunikacji i współpracy między władzami samorządowymi a wspólnotami mieszkaniowymi.

W dniu 31 października 2005 otrzymał powołanie od premiera Kazimierza Marcinkiewicza na stanowisko Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W dniu 27 marca 2007 roku został mianowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na stanowisko Ministra - członka Rady Ministrów.

W marcu 2009 został rzecznikiem prasowym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W sierpniu 2010 z rekomendacji Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego objął funkcję Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.


email
wwwwww.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=0...
funkcje
Poseł
Partia, Komitet Polityczny, Przewodniczący KPPiS
Sejm, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący KPPiS
Senat, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Przewodniczący
Rząd (2005-2007), Szef Kancelarii PRM, minister

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9