Ludzie  Joachim Brudziński
RSS
Joachim Brudziński

Pochodzi z Sądecczyzny. Ma 43 lata i wychowany został w górach Beskidu Sądeckiego, w kulcie partyzantki AK-owskiej.

Swoje życie związał z morzem. Skończył szkołę Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu. Od tego momentu nazywa siebie Sądeckim Góralem sercem i duszą oddanym Bałtykowi. Kończy politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Pracuje na statkach handlowych i rybackich zarówno polskich jak i zagranicznych armatorów. Jednocześnie współpracuje z Polskim Radiem Szczecin gdzie przygotowuje materiały reporterskie poświęcone problematyce gospodarki morskiej. Po ukończeniu studiów zakłada Morskie Centrum Informacji Zawodowej zajmujące się podnoszeniem kwalifikacji językowych polskich marynarzy i rybaków. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wykładał w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu oraz Policealnym Studium Administracji. Pracuje nad doktoratem na Wydziale Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W pracy doktorskiej opisuje i analizuje administracje morską oraz gospodarkę na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

W 2002 roku zostaje wybrany prezesem Zarządu Wojewódzkiego PiS, a w 2005 roku po raz pierwszy uzyskuje mandat poselski. Następnie Jarosław Kaczyński powierza mu funkcję Sekretarza Generalnego partii odpowiedzialnego za organizację i bieżące kierowanie organizacją. Faktycznie prowadzi partię Prawo i Sprawiedliwość do kolejnych wyborów samorządowych i parlamentarnych.

W V kadencji Sejmu RP zasiadał w Komisji Infrastruktury oraz w dwóch podkomisjach stałych - ds. lotnictwa i gospodarki morskiej oraz ds. transportu lądowego. Przez okres kilku miesięcy zasiadał także w Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o podatku tonażowym.

W VI kadencji parlamentu jest członkiem Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Gospodarki Morskiej. Zasiadał także w kilku podkomisjach nadzwyczajnych, m.in.: ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich oraz ds. rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.

Od 10 października 2009 roku pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości.telefon22 6997038
email
wwwwww.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/posel.xsp?id=0...
funkcje
Poseł
Partia, Komitet Wykonawczy, Przewodniczący
Partia, Komitet Polityczny, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9