Ludzie  Władysław Ortyl
RSS
Władysław Ortyl

Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność konstrukcje lotnicze).

W latach 1979–1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od 1992 do 1998 r. był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A., a następnie pełnomocnikiem zarządu (2002–2005).

W latach 1979–1981 był nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu, a od 1997 do 1999 r. - w I Liceum Ogólnokształcącym w tym mieście.

W latach 1998–2005 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego pełniąc w nim funkcje członka zarządu i wicemarszałka (1998–2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym.

Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Jest członkiem i współzałożycielem licznych stowarzyszeń, m.in. w latach 1993–1996 był członkiem zarządu oraz wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie, a następnie członkiem Rady Programowej tego stowarzyszenia (1997–1999). Był również założycielem Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu w 1997 r., następnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a od 2003 r. jest wiceprezesem zarządu tego stowarzyszenia. Jest członkiem Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie „Klub Integracji z Wiejską Europą” w Rzeszowie. W latach 2000–2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich Banku Światowego. W latach 2001–2003 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Od 2004 do 2005 r. był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.

Od 1980 r. członek NSZZ „Solidarność”. Pełnił kolejno funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji zakładowej Solidarności WSK PZL i OBR-SK Mielec (1989–1991), a następnie wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Przemysłu Lotniczego (1990–1991). W latach 1989–1991 był także członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.

W latach 1990–1991 był członkiem Porozumienia Centrum, następnie należał do Ruchu Społecznego AWS. W latach 1998–2004 był członkiem Zarządu Krajowego oraz przewodniczącym Zarządu Regionu RS AWS w województwie podkarpackim (2002–2004).

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

Źródło: www.senat.plfunkcje
Partia, Rada Polityczna, Członkowie partii dokooptowani na wniosek Prezesa PiS dnia 23.11.2013 r.
Sejm, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, członek Prezydium KP PiS
Okręg Rzeszów, Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 23 - Rzeszów
Senat, Prezydium Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, członek Prezydium

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu