Ludzie  Przemysław Alexandrowicz
RSS

Urodził się 20 lutego 1961 r. w Poznaniu.

W latach 1980–1986 studiował historię (specjalność nauczycielska) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Był też współorganizatorem Samorządu Studentów UAM.

Do 1990 r. z powodu działalności opozycyjnej pozostawał bez stałej pracy. W latach 1990–1993 uczył historii w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. W latach 1993–1999 był na rencie inwalidzkiej. W 1999 r. pracował w Sekcji Administracyjno-Prawnej „Gazety Handlowej” Sp. z o.o. w Poznaniu. Następnie pełnił obowiązki kierownika Sekcji Organizacyjno-Prawnej Oddziału Wielkopolskiego „RUCH” SA. W latach 2000–2005 pracował w Oddziale Wielkopolskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w latach 2000–2002 - zastępca dyrektora oddziału).

W latach 1994–2005 był radnym miasta Poznania (w latach 2002–2005 - przewodniczący Rady Miasta). W latach 1978–1989 był animatorem duszpasterstwa młodzieży, a następnie duszpasterstwa akademickiego oo. dominikanów. Od 1991 r. jest członkiem Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Poznaniu (od 1999 r. - wiceprezes, od 2003 r. - prezes). Od 2001 r. jest członkiem Prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

Należy do Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego. W latach 1988–1989 był członkiem założycielem Wielkopolskiego Klubu Politycznego „Ład i Wolność”. Od 1989 r. do 2001 r. był członkiem założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (w latach 1997–2000 - wiceprezes Regionu Poznańskiego). Od 2001 r. był członkiem Zarządu Powiatowego i Zarządu Regionu Wielkopolskiego Przymierza Prawicy, a po włączeniu tej partii w struktury Prawa i Sprawiedliwości jest członkiem PiS (od 2002 r. - członek Rady Politycznej).

Żonaty, ma troje dzieci.

Źródło: www.senat.pltelefon600 874000
email

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9