Ludzie  Paweł Szefernaker
RSS
Koordynator ds. struktur partii - okręgi: nr 25 - Gdańsk, 26 - Gdynia


telefon22 6997280
696 716187
email
funkcje
Partia, Rada Polityczna, Członkowie partii dokooptowani na wniosek Prezesa PiS dnia 23.11.2013 r.
Partia, Biuro Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, Koordynatorzy ds. struktur partii
Forum Młodych PiS, Przewodniczący FM PiS

Konrad Szymański: Unii Energetycznej już nie ma

Przyjęte w piątek konkluzje Rady w sprawie unii energetycznej nie zawierają żadnego z pierwotnych polskich postulatów w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Wśród 9