Ludzie  Adam Lipiński
RSS
Adam Lipiński
Ekonomista, redaktor i wydawca, założyciel i szef partii Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku. Urodzony w 1956, ukończył LO nr II w Legnicy i studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pracował m. in. w Zakładach Odzieżowych „Hanka” w Legnicy i Zarządzie Regionalnym NSZZ „S” we Wrocławiu.

Działacz opozycji demokratycznej. W latach 70. członek Studenckiego Komitetu Solidarności, a następnie rzecznik Komitetu Samoobrony Społecznej w Legnicy. W stanie wojennym ukrywał się działając w konspiracji do 1989 roku. Był m.in. szefem poligrafii Regionalnego Komitetu Strajkowego (RKS) we Wrocławiu, założył organizację Ruch Społeczny Solidarność, był redaktorem kilku wydawnictw książkowych i czasopism, m. in. Wydawnictwa Kret, miesięczników - Konkret, Nowa Republika, kolportowanych głównie na terenie Dolnego Śląska (Wrocław, Legnica, Głogów, Jelenia Góra i w Warszawie).

W 1989 prezes stowarzyszenia Centrum Demokratyczne, członek Komitetu Obywatelskiego we Wrocławiu, założyciel Porozumienia Centrum na Dolnym Śląsku i poseł PC pierwszej kadencji Sejmu III RP (1991–1993).

Redaktor naczelny, a następnie wydawca wychodzącego w Warszawie ogólnopolskiego tygodnika społeczno-politycznego „Nowe Państwo”. Założyciel partii Prawo i Sprawiedliwość na Dolnym Śląsku. Poseł na Sejm czwartej kadencji z ramienia tej partii, członek Komisji Skarbu i Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz wiceprzewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o działalności lobbingowej.

W wyborach parlamentarnych 25 września 2005 roku ponownie wybrany posłem. 4 listopada 2005 roku powołany na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za współpracę rządu z parlamentem. 14 lipca 2006 r. został szefem gabinetu politycznego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Z obu stanowisk został odwołany 16 listopada 2007 r.
W wyborach parlamentarnych 21 listopada 2007 r. po raz czwarty uzyskał mandat poselski. Jako lider listy PiS w okręgu legnickim zdobył 32 303 głosy.

Żonaty, żona Halina jest redaktorem wydawnictwa, córka Marta.

https://www.facebook.com/poseladamlipinski


telefon22 6215035
email
wwwadamlipinski.pl/
www.facebook.com/poseladamlipinski
www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/207.htm
funkcje
Poseł
Partia, Prezydium Partii, Wiceprezes
Partia, Komitet Polityczny, Wiceprezes PiS
Okręg Wrocław, Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 3 - Wrocław
Okręg Legnica, Pełnomocnik Okręgowy PiS okręgu nr 1 Legnica
Okręg Wałbrzych, Pełnomocnik okręgowy PiS okręgu nr 2 - Wałbrzych

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu