Ludzie  Wojciech Jasiński
RSS
Wojciech Jasiński

Urodzony 1 kwietnia 1948 roku w Gostyninie.

W 1972 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W latach 1972–1973 pracował jako urzędnik w płockim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Od 1973 r. do 1980 r. – pracownik Urzędu Miejskiego w Płocku. W latach 1980–1986 – PSS Zgoda w Płocku. Od stycznia 1984 r. do października 1985 – Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Płocku. Od listopada 1985 r. do września 1986 r. – Izba Skarbowa w Płocku. W latach 1990–1992 - Urząd Wojewódzki w Płocku.

W latach 1990–1991 - Delegat Pełnomocnika Rządu ds. Reformy Samorządu Terytorialnego w woj. płockim. Od 1992 r. do 1994 r. - Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Finansów i Budżetu, a następnie Departamentu Budżetu Państwa w NIK.

W latach 1997–2000 – Prezes Zarządu w spółce Srebrna Sp. z o.o. w Warszawie.

Od września 2000 r. do lipca 2001 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Od 2001 roku poseł na Sejm IV i V kadencji. W Sejmie V kadencji przewodniczący Komisji Finansów Publicznych.

Od 15 lutego 2006 roku Minister Skarbu Państwa.

źródło: www.msp.gov.plemail
wwwwww.wojciechjasinski.pl
www.sejm.gov.pl/poslowie/posel6/133.htm
funkcje
Poseł
Partia, Komitet Polityczny
Okręg Płock, Pełnomocnik Okręgowy PiS okręgu nr 16 - Płock
Rząd (2005-2007), Ministerstwo Skarbu Państwa, minister

Marek Gróbarczyk: Nieracjonalna i niebezpieczna polityka energetyczna włoskiej prezydencji

Nieracjonalna i niebezpieczna - są to słowa, które dobrze opisują plany włoskiej prezydencji, która sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej w ciągu